Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,39 procent i juli – fortsatt försiktig inställning

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,39 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,53 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Initialt skriver förvaltarna att börsmarknaden återhämtade sig rejält i juli och man inte haft en liknande uppgång sedan covid-vaccinet kom i november 2020. Detta trots en hög inflation och räntehöjningar. Något som förvaltarna förklarar med att marknaden redan minskat sina risktillgångar tidigare under året.

Gällande fondens utveckling gynnades hälso- och sjukvårdssektorn av den ökade riskviljan. Många bolag inom service och medicinsk teknik påverkas fortfarande av återhämtningen efter pandemin, där både personalbrist och löneinflation håller tillbaka tillväxt.

Amerikanska bolag med en global exponering påverkas även negativt av den stärkta dollarn då man tvingas till att revidera ner försäljningsprognoserna för det andra halvåret.

Samtliga delsektorer bidrog positivt till avkastningen under månaden, med de starkaste kursutvecklingarna inom servicesektorn, delvis tack vare Amazons bud på primärvårdsbolaget One Medical.

Bästa bidragsgivare kom från Tenet Healthcare och Abiomed. I den negativa vågskålen fanns Abbive och Alkemers.

Gällande framtiden är förvaltarna fortsatt försiktiga vad gäller aktieexponering och val av aktier. Ett konstaterat förnyat intresse för medicinsk teknik och bioteknik kan vända till apati om recessionsrisken ökar.

”Vi väljer efter bästa förmåga den typen av aktier som bör klara en recession även om fonden har ett ganska stort inslag av tillväxtaktier där risken för nedgång i första hand ligger i värderingen av vinster snarare än vinsterna som sådana”, avslutar förvaltarna.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Boston Scientific, Novo Nordisk och Astra Zeneca.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % juli, 2022
Fond MM, förändring i procent 5,39
Fond i år, förändring i procent -4,53

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.