Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,58 procent i november – Immunogen bidrog positivt

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,58 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,65 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

“Efter tre svaga månader när investerarna oroade sig över stigande långräntor, osäkerhet kring inflation och/eller recession och geopolitik var sentimentet och därmed positioneringen på årslägsta. I november, däremot, föreföll dessa orosmoln ha lösts upp fullständigt och marknaderna steg kraftigt”, inleder förvaltarna.

Under månaden har alla delsektorer bidragit positivt till fondens avkastning, men innehaven inom bioteknik och medicinsk teknik bidrog särskilt starkt under månaden.

Fondens utveckling gynnades bland annat av Abbvies bud på Immunogen om aktievärde uppgående 10 miljarder dollar.

“Under månaden kom beskedet att AbbVie köper upp Immunogen för att stärka sin onkologiportfölj. AbbVie betalar en markant premie på nuvarande kurs och aktien steg således med runt 90 procent i november”, utvecklar förvaltarna.

Månadens främsta bidragsgivare var Immunogen och Natera. I den negativa vågskålen fanns istället Shockwave och Humana.

“Humana är ett av USA:s största sjukförsäkringsbolag för pensionärer (Medicare). Under månaden florerade uppköpsrykten där konkurrenten Cigna Group sades vara intresserad av att köpa Humana.”

Avslutningsvis skriver förvaltarna att man ser tydliga tecken på en vändning för tillväxtaktier. Förvaltarna skriver att mycket pekar på att den starka novembermånaden kan komma att fortsätta under vintern.

”Det är dock troligt att det kan bli mer volatilt om marknaden anser att den reala ekonomin tappar tempo, eller att inflationen under de kommande månaderna inte
sjunker nämnvärt. Vi gör en optimistisk bedömning att den starka marknaden kan fortsätta.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Medtronic, Eli Lilly och Boston Scientific.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % november, 2023
Fond MM, förändring i procent 3,58
Fond i år, förändring i procent 0,65

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.