Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK: +5,4% i juli, ser på uppgångarna med försiktighet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,4 procent i juli sett till andelklassen RC1 i svenska kronor, vilket innebär att fonden har backat 4,5 procent sedan årsskiftet per den 31 juli.
Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. De noterar att världsindex efter en osäker start på månaden steg kraftigt i juli.
”Alla sektorer noterade uppgångar. Tillväxtaktier utvecklades bäst med informationsteknologi och sällanköpsvaror i topp, medan hälso- och sjukvård och dagligvaror släpade efter”, skriver förvaltarna.
Sett till fondens sektor uppges många bolag inom service och medicinteknik fortfarande påverkas av återhämtningen från pandemin, med personalbrist och löneinflation som slår mot tillväxt och marginaler.
Starkast kursutveckling såg fonden dock just bland innehav i servicesektorn i juli, vilket delvis ska ha varit en konsekvens av Amazons bud på primärvårdsbolaget One Medical. Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från Tenet Healthcare och Abiomed, medan Abbvie och Alkermes gav sämst bidrag.

Förvaltarna meddelar att de i första hand ser börsuppgången på sistone som en rekyl. Detta då underliggande problem som Ukrainakriget, Kinas anspråk på Taiwan och kinesiska covid-nedstängningar fortsatt är i spel och medför höga energipriser, sviktande slutefterfrågan, logistiksvårigheter och komponentbortall.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark menar att risken för mild stagflation, definierat som låg tillväxt och hög inflation, är påtaglig. De uppges vara fortsatt försiktiga gällande aktieexponering och bolagsval. Exempelvis pekar de på att det förnyade intresset för medicin- och bioteknik i stället kan vända till apati om recessionsrisken skulle öka.
”Vi väljer efter bästa förmåga den typen av aktier som bör klara en recession även om fonden har ett ganska stort inslag av tillväxtaktier där risken för nedgång i första hand ligger i värderingen av vinster snarare än vinsterna som sådana”, skriver förvaltarna.
En läkemedelsreform i USA för Medicare innan mellanårsvalet bedöms vara alltmer sannolikt, framgår det. Reformen väntas enligt kongressen ge besparingar på cirka 29 miljarder dollar per år, vilket förvaltarna menar är en rimlig reformstorlek som inte bör medföra nedgångar i sektorn. Beloppet uppges motsvara ungefär 2 procent av världsmarknadens storlek. Samtidigt konstaterar de att viktiga detaljer kan komma att ändras och därmed eventuellt medföra andra implikationer för hälso- och sjukvårdsbolagen.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt