Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,70 procent i augusti – biotekniksektorn gynnade utvecklingen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 1,70 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,91 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Inledningsvis skriver förvaltarna att sommaren präglats av hög inflation, geopolitiska spänningar och en förvärrad elkris. Förhoppningen om att amerikanska centralbanken skulle dra ner på takten försvann i augusti efter att FED-chefen Jerome Powell betonat vikten av att bekämpa inflationen. Detta ledde till stigande förväntningar gällande räntehöjningar framöver.

Gällande fondens utveckling bidrog biotekniksektorn positivt medan resterade delsektorer missgynnade avkastningen. För biotekniksektorn bidrog ett antal uppköp samt viktig klinisk data till månadens uppgång.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Alnylam Pharmaceuticals och Shockwave Medical.

”I augusti presenterade Alnylam data från APOLLO-B, en fas III-studie som har utvärderat effekten av Onpattro (patisiran) hos patienter med hjärtsvikt som orsakats av ärftlig amyloidos. Resultaten mottogs väl av marknaden och aktien steg kraftigt”, skriver förvaltarna.

I den negativa vågskålen fanns Horizon Therapeutics och Sanofi.

”I samband med kvartalsrapporten för det andra kvartalet meddelade Horizon att, även om man behåller de långsiktiga försäljningsutsikterna för Tepezza som bedöms uppgå till 3,5 miljarder dollar, förväntas tillväxten för produkten bli lägre i år och nästa år jämfört med vad man tidigare har trott, vilket fick aktien att falla kraftigt”.

Vidare lyfter förvaltarna att läkemedelsprisreformen i USA som uppskattas kosta industrin upp till cirka 29 miljarder dollar per är är nu en instiftad lag. Framöver kommer myndigheter kunna förhandla om lägre priser gällande de största läkemedlen inom ramen för Medicare.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Sanofi, Boston Scientific och Vertex Pharmaceuticals.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent 1,70
Fond i år, förändring i procent -2,91

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.