Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Fondutveckling
Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
December 2020
Fondernas utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
IC1 (EUR)780,134,77%17,12%680,13%2009-06-22
IC3 (EUR)953,105,48%20,13%853,10%2009-07-31
IC2 (SEK)572,333,50%13,50%472,33%2012-12-31
ID1 (SEK)397,123,47%7,09%297,12%2012-04-30
IC1 (USD)211,686,67%25,45%111,68%2015-01-31
IC2 (USD)288,476,75%26,05%188,47%2014-04-30
RC1 (EUR)675,644,75%16,61%575,64%2010-08-31
RC1 (SEK)681,933,42%12,54%581,93%2009-06-22
RC2 (SEK)717,543,46%13,01%617,54%2009-06-22
NAV December 2020:
rhe L/S +4,77%
NAV December 2020:
rhe L/S YTD +17,12%
Det finns många goda skäl att investera i Healthcare-sektorn
NAV December 2020:
rhe L/S +4,77%
NAV December 2020:
rhe L/S YTD +17,12%
Våra investeringsbeslut bygger på insikter från vårt vetenskapliga råd

Rhenman Healthcare Equity L/S
("RHE L/S")

RHE L/S är en global, long-biased hedgefond som investerar inom healthcare-sektorn. Sedan fonden startade i juni 2009 har avkastningen varit 680 %, vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på +20 %. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som stöttas av ett vetenskapligt råd. Läs mer >

Om Rhenman

Rhenman & Partners Asset Management

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljen i en sektorfond som är registrerad i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S). Fonden förvaltas av FundRock Management Company S.A., som gett uppdrag åt Rhenman & Partners Asset Management AB att förvalta fondens portfölj. Läs mer >

Portföljförvaltarna Henrik och Susanna talar om Rhenman Healthcare Equity L/S

Rhenman Healthcare Equity L/S firar 10-årsjubileum och fondens båda förvaltare ger en beskrivning av fondens strategi, inriktning och förväntningar. Fonden har i genomsnitt avkastat +20 % per år under de 10 år fonden varit aktiv. Susanna lyfter fram fyra områden som förklaring till framgångarna. Henrik beskriver tankar om framtiden för healthcare-sektorn och vad man kan förvänta sig av fonden de kommande åren.

Prenumerera på vårt månadsbrev – alltid aktuell information

Håll dig uppdaterad om vår fondutveckling genom att prenumerera på vårt månadsbrev. Läs mer >

Vetenskapliga rådet

Ett viktigt skäl till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Läs mer >

Rhenman Healthcare Equity L/S

Fondutveckling - IC1 (EUR)

Healthcare – En sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till hela 18% av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12%. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4%, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential. Läs mer >