Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Fondutveckling

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
September 2020
Fondernas utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
IC1 (EUR)719,574,36%8,03%619,57%2009-06-22
IC3 (EUR)868,814,96%9,51%768,81%2009-07-31
IC2 (SEK)546,006,18%8,28%446,00%2012-12-31
ID1 (SEK)379,246,16%2,27%279,24%2012-04-30
IC1 (USD)188,702,78%11,83%88,70%2015-01-31
IC2 (USD)256,772,81%12,20%156,77%2014-04-30
RC1 (EUR)623,774,32%7,66%523,77%2010-08-31
RC1 (SEK)651,956,14%7,59%551,95%2009-06-22
RC2 (SEK)685,286,16%7,93%585,28%2009-06-22

Rhenman Global Opportunities (RGO L/S)
September 2020
Fondernas utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
RC1 (SEK)81,57-1,57%-21,64%-18,43%2016-08-31
RC9 (SEK)85,78-1,53%-20,96%-14,22%2016-08-31
IC1 (EUR)73,06-3,35%-21,35%-26,94%2017-06-30

NAV September 2020:
rhe L/S +4,36%
NAV September 2020:
rhe L/S YTD +8,03%
Det finns många goda skäl att investera i Healthcare-sektorn
NAV September 2020:
rhe L/S +4,36%
NAV September 2020:
rhe L/S YTD +8,03%
Våra investeringsbeslut bygger på insikter från vårt vetenskapliga råd

Rhenman Healthcare Equity L/S
("RHE L/S")

RHE L/S är en global, long-biased hedgefond som investerar inom healthcare-sektorn. Sedan fonden startade i juni 2009 har avkastningen varit 620 %, vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på +19 %. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som stöttas av ett vetenskapligt råd. Läs mer >

Om Rhenman

Rhenman & Partners Asset Management

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljerna i två nischfonder som är registrerade i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S), som startades 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S (RGO L/S), som startades 31 augusti 2016. Fonderna förvaltas av FundRock Management Company S.A., som uppdrag åt Rhenman & Partners Asset Management att förvalta fondernas portföljer. Läs mer >

Fondförvaltarna Henrik och Susanna talar om Rhenman Healthcare Equity L/S

Rhenman Healthcare Equity L/S firar 10-årsjubileum och fondens båda förvaltare ger en beskrivning av fondens strategi, inriktning och förväntningar. Fonden har i genomsnitt avkastat +19 % per år under de 10 år fonden varit aktiv. Susanna lyfter fram fyra områden som förklaring till framgångarna. Henrik beskriver tankar om framtiden för healthcare-sektorn och vad man kan förvänta sig av fonden de kommande åren.

Prenumerera på vårt månadsbrev – alltid aktuell information

Håll dig uppdaterad om vår fondutveckling genom att prenumerera på vårt månadsbrev. Läs mer >

Vetenskapliga rådet

Ett viktigt skäl till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Läs mer >

Rhenman Healthcare Equity L/S

Fondutveckling - IC1 (EUR)

Healthcare – En sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till hela 18% av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12%. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4%, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential. Läs mer >