Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Fondernas utveckling

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
Augusti 2020
Fondernas utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
IC1 (EUR)689,524,00%3,52%589,52%2009-06-22
IC3 (EUR)827,794,07%4,34%727,79%2009-07-31
IC2 (SEK)514,213,85%1,98%414,21%2012-12-31
ID1 (SEK)357,223,80%-3,67%257,22%2012-04-30
IC1 (USD)183,594,12%8,80%83,59%2015-01-31
IC2 (USD)249,754,17%9,13%149,75%2014-04-30
RC1 (EUR)597,943,97%3,20%497,94%2010-08-31
RC1 (SEK)614,213,75%1,36%514,21%2009-06-22
RC2 (SEK)645,503,80%1,66%545,50%2009-06-22

Rhenman Global Opportunities (RGO L/S)
Augusti 2020
Fondernas utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
RC1 (SEK)82,871,64%-20,39%-17,13%2016-08-31
RC9 (SEK)87,111,73%-19,74%-12,89%2016-08-31
IC1 (EUR)75,591,90%-18,62%-24,41%2017-06-30

NAV Augusti 2020:
rgo L/S +1,90%
NAV Augusti 2020:
rhe L/S +4,00%
Kan en fond som stigit mer än 500% fortfarande vara köpvärd?
NAV Augusti 2020:
rgo L/S +1,90%
NAV Augusti 2020:
rhe L/S +4,00%
Våra investeringsbeslut bygger på insikter från vårt vetenskapliga råd
NAV Augusti 2020:
rgo L/S +1,90%
NAV Augusti 2020:
rhe L/S +4,00%
Det finns många goda skäl att investera i Healthcare-sektorn

Rhenman Healthcare Equity L/S
("RHE L/S")

RHE L/S är en global, long-biased hedgefond som investerar inom healthcare-sektorn. Sedan fonden startade i juni 2009 har avkastningen varit 590 %, vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på +19 %. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som stöttas av ett vetenskapligt råd. Läs mer >

Rhenman Global Opportunities L/S
("RGO L/S")

RGO L/S är en global, aktivt förvaltad hedgefond med positiv grundsyn över en konjunkturcykel och en placeringshorisont för långa placeringar på 2–4 år och korta på 6–24 mån. Fonden gör sina investeringar baserat på aktiva val av regioner och sektorer, oberoende av index. Fonden förvaltas av en erfaren förvaltare med stöd av ett expertråd. Läs mer >

Om Rhenman

Rhenman & Partners Asset Management

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på två nischfonder: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S), som startades 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S (RGO L/S), som startades 31 augusti 2016. Fonderna administreras av FundRock Management Company S.A. Läs mer >

Fondförvaltarna Henrik och Susanna talar om Rhenman Healthcare Equity L/S

Rhenman Healthcare Equity L/S firar 10-årsjubileum och fondens båda förvaltare ger en beskrivning av fondens strategi, inriktning och förväntningar. Fonden har i genomsnitt avkastat +19 % per år under de 10 år fonden varit aktiv. Susanna lyfter fram fyra områden som förklaring till framgångarna. Henrik beskriver tankar om framtiden för healthcare-sektorn och vad man kan förvänta sig av fonden de kommande åren.

Staffan Knafve beskriver Rhenman Global Opportunities L/S

Rhenman Global Opportunities L/S startade 2017. Fondens filosofi är i första hand värdeorienterad. I motsats till indexfonder undviker fonden att investera i tillväxtaktier. Fokus är istället att investera selektivt i aktier, branscher och regioner där de fundamentala nyckeltalen och indikatorerna är fördelaktiga.

Prenumerera på vårt månadsbrev – alltid aktuell information

Håll dig uppdaterad om vår fondutveckling genom att prenumerera på vårt månadsbrev. Läs mer >

Vetenskapliga rådet

Ett viktigt skäl till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Läs mer >

Rhenman Healthcare Equity L/S

Fondutveckling - IC1 (EUR)

Healthcare – En sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till hela 18% av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12%. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4%, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential. Läs mer >