Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Klicka här för fondutveckling och månadsrapport

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
Augusti 2022
Fondens utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
IC1 (EUR)825,88-1,06%-6,18%725,88%2009-06-22
IC3 (EUR)1035,63-0,99%-5,71%935,63%2009-07-31
IC2 (SEK)645,801,80%-2,23%545,80%2012-12-31
ID1 (SEK)Utdelande404,741,75%-6,83%304,74%2012-04-30
IC1 (USD)185,80-2,46%-17,02%85,80%2015-01-31
IC2 (USD)255,15-2,42%-16,74%155,15%2014-04-30
RC1 (EUR)709,66-1,10%-6,52%609,66%2010-08-31
RC1 (SEK)757,761,70%-2,91%657,76%2009-06-22
RC2 (SEK)803,051,75%-2,58%703,05%2009-06-22

 

 

NAV Augusti 2022:
rhe L/S (EUR) -1,06%
NAV Augusti 2022:
rhe L/S (EUR) YTD -6,18%
Våra investeringsbeslut bygger på insikter från vårt vetenskapliga råd
NAV Augusti 2022:
rhe L/S (EUR) -1,06%
NAV Augusti 2022:
rhe L/S (EUR) YTD -6,18%
Det finns många goda skäl att investera i Healthcare-sektorn

Rhenman Healthcare Equity L/S
("RHE L/S")

RHE L/S är en global, long-biased hedgefond som investerar inom healthcare-sektorn. Sedan fonden startade i juni 2009 har avkastningen varit 726 %, vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på +17 %. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som stöttas av ett vetenskapligt råd. Läs mer >

Om Rhenman

Rhenman & Partners Asset Management

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljen i en sektorfond som är registrerad i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S). Fonden förvaltas av FundRock Management Company S.A., som gett uppdrag åt Rhenman & Partners Asset Management AB att förvalta fondens portfölj. Läs mer >

Portföljförvaltarna Henrik och Susanna beskriver fonden

Rhenman Healthcare Equity L/S firar 10-årsjubileum och fondens båda förvaltare ger en beskrivning av fondens strategi, inriktning och förväntningar. Fonden har i genomsnitt avkastat +17 % per år under de 10 år fonden varit aktiv. Susanna lyfter fram fyra områden som förklaring till framgångarna. Henrik beskriver tankar om framtiden för healthcare-sektorn och vad man kan förvänta sig av fonden de kommande åren.

Prenumerera på vårt månadsbrev – alltid aktuell information

Håll dig uppdaterad om vår fondutveckling genom att prenumerera på vårt månadsbrev. Läs mer >

Vetenskapliga rådet

Ett viktigt skäl till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Läs mer >

Rhenman Healthcare Equity L/S

Fondutveckling - IC1 (EUR)

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Healthcare – en sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till hela 18% av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12%. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4%, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential. Läs mer >