Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,43 procent i december – Cytokinetics bidrog positivt till utvecklingen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,43 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 6,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

“Vilken skillnad ett par månader kan göra! Efter en mycket svag period i augusti, september och oktober svängde marknaderna fullständigt under senhösten”, inleder förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att liksom föregående månad, bidrog samtliga delsektorer positivt till fondens avkastning. Särskilt betydande var bidraget från fondens investeringar inom bioteknik och medicinsk teknik.

Månadens främsta bidragsgivare var Cytokinetics och Vertex Pharmaceuticals. I den negativa vågskålen fanns istället Lantheus och UnitedHealth Group.

Cytokinetics presenterade stark data för sin kandidat aficamten, en hjärtmyosinhämmare, vilket fick företagets aktie att stiga med nästan 150 procent under månaden.

“I den registreringsgrundande fas III-studien SEQUOIA påvisade aficamten signifikant förbättring hos patienter med symtomatisk kardiomyopati jämfört med placebo. Viktigt att notera är att aficamten var vältolererat och påvisade färre biverkningar jämfört med konkurrent på marknaden.”

Under 2023 annonserade fonden sju stycken förvärv bland innehaven.

“Totalt hade fonden sju annonserade förvärv under 2023, detta efter att läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb under slutet av december annonserade avsikt att förvärva Karuna Thereputics om ett aktievärde uppgående till cirka 14 miljarder dollar”, utvecklar förvaltarna.

Slutligen framhåller förvaltarna sin optimism inför 2024. De anser att mindre bolag bör gå bättre än vad de gjort de senaste två åren. Förvaltarna tror också att man kommer få se en högre riskvillighet bland investerare. Samtidigt understryker man att en djupare recession skulle kunna leda till en sättning på aktiemarknaden.

”Vi kommer därför vara fortsatt disciplinerade även om vi måste erkänna att vi delar den optimistiska grundinställningen och kommer försöka delta i de möjligheter som risk-on nu kan erbjuda”, skriver förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Medtronic, Eli Lilly & Co och Astra Zeneca.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % december, 2023
Fond MM, förändring i procent 5,43
Fond helår, förändring i procent 6,12

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.