Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -4,9% i april, tyngdpunkt på stora bolag för tillfället

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 4,9 procent i april, vilket innebär att fonden har backat med 10,5 procent sedan årsskiftet per den 30 april.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
I en miljö av finansiell osäkerhet är de globala läkemedelsbolagen, de amerikanska försäkringsbolagen och läkemedelsdistributörerna minst påverkade av detta vilket bekräftades av starka delårsrapporter, framgår det.
”Investerarnas minskade riskvillighet påverkade bolag med höga värderingar och svaga balansräkningar negativt. Även bolag som påverkas av komponentbrist eller en försvagad efterfrågan till följd av sämre köpkraft hos konsumenterna hade en negativ utveckling”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens bästa avkastningsbidrag i april kom från Merck och Eli Lilly, medan Align Technology och Alnylam Pharmaceuticals gav sämst bidrag.

Merck uppges ha fått draghjälp av sin låga värdering, starka balansräkning samt av en delårsrapport som slog förväntningarna. En delförklaring till den starka rapporten var hög försäljning av det antivirala läkemedlet Lagevrio för behandling av covid-19, vilket också bidrog till aktiens uppgång, framgår det.
Läkemedelsbolaget Eli Lilly, som fokuserar på diabetes, cancer och immunologiska sjukdomar, presenterade resultat från en fas 3-studie med tirzepatide mot fetma. Resultaten uppges ha varit något bättre än väntat vilket innebär att bolaget hoppas på att kunna ansöka om ett FDA-godkännande aningen tidigare än planerat, enligt rapporten.
”Försäljningen av tirzepatide inom diabetes och fetma kommer att vara avgörande för bolagets framtida tillväxtmöjligheter tillsammans med donanemab, Lillys antikropp som reducerar amyloid-plack hos alzheimer-patienter”, skriver förvaltarna.
Medicinteknikbolaget Align Technology är inriktade på tandreglering och har en marknadsledande position inom genomskinliga tandskenor, vilka konkurrerar med traditionella tandställningar, framgår det. Bolaget har framgångsrikt skapat en lönsam tillväxtmarknad för detta, men drabbades i det första kvartalet av inbromsande försäljning, enligt rapporten. Bolaget ska ha dragit tillbaka sin helårsguidning varpå aktien föll kraftigt.
”April var en mycket svag månad för tillväxtbolagen på amerikanska Nasdaq. Den toxiska kombinationen av ökad inflation till följd av allehanda flaskhalsar inom såväl industriell produktion som servicesektorn, kriget i Ukraina och nya nedstängningar i Kina resulterade i en mycket låg riskvilja hos investerarna”, konstaterar förvaltarna.
I en osäker miljö bedömer förvaltarna att hälso- och sjukvårdssektorn har förutsättningar att klara sig bra, och fonden lägger fortsatt tyngdpunkten på de stora bolagen vars vinster påverkas måttligt av lägre tillväxt och högre räntor, framgår det. Gällande de små forskningsbolagen och de medelstora tillväxtbolagen förväntar sig förvaltarna en återhämtning i aktiekurserna ”när molnen skingrar sig över världsekonomin”.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt