Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,83 procent i april – Tenet Health utvecklades starkt

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,83 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att bankoron lagt sig och att fokuset istället skiftat till de inkommande kvartalsrapporterna.

“Det visade sig dock att företagsvinsterna var mer motståndskraftiga än väntat och andelen rapporter som slog förväntningarna var ovanligt hög i såväl USA som Europa. Även bolagens utsikter var mindre pessimistiska än befarat. Alla bolag fick dock inte betalt i aktiemarknaden för sina goda resultat. Andra belönades desto mer med kraftiga kursuppgångar, inte minst stora teknologibolag som Microsoft”, skriver förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att vårdutnyttjandet börjat normaliseras efter pandemin. De ökade vårdvolymerna gynnar sjukhusen såväl som medicinsk teknik, medan det tynger försäkringsbolagen som får ökade kostnader. De enskilda innehaven som kom med de största positiva bidragen under månaden var Tenet Healthcare och Shockwave Medical.

Tenet Healths kom med sin kvartalsrapport som visade på starka siffror i och med att volymerna på sjukhusen börjat återhämta sig. Bolaget fortsätter att minska sin skuldsättningsgrad, köpa tillbaka aktier samt bygga ut operationsklinikerna.

I den negativa vågskålen fanns innehaven i ViewRay och Alk-Abello. Alk-Abello, läkemedelsbolaget som är specialiserade på allergivaccinationer, meddelade att deras tablettförsäljning blir lägre än man tidigare annonserat.

“Teknologiskiftet från droppar till tabletter är avgörande för aktievärderingen och investerare försöker nu förstå om inbromsningen i tablettförsäljningstillväxten är tillfällig eller inte. Förtroende för ledningen fick sig en ordentlig törn eftersom man bara några veckor tidigare hade bekräftat utsikterna på en investerarkonferens.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Astra Zeneca, Eli Lilly & Co och Abbott Laboratories.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % april, 2023
Fond MM, förändring i procent 3,83
Fond i år, förändring i procent 1,91

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.