Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Dan Hoflund ny styrelseledamot för Rhenman & Partners Asset Management

Dan du har arbetat som advokat/jurist under många år, kan du berätta lite om dina erfarenheter och din bakgrund?  

Jag är född och uppvuxen i Uppsala. Under uppväxten handlade det mycket om idrott i olika former, inte minst om bandy. Jag hade förmånen att få göra min värnplikt på idrottsplutonen. Därefter blev det en juristexamen i Uppsala. De första 10 åren arbetade jag i olika domstolar och blev i början av 1990-talet hovrättsassessor i Svea hovrätt. Sedan följde drygt 15 år som bolags- och chefsjurist i olika företag som antingen helt eller till viss del var verksamma i den finansiella sektorn, såsom banker, kreditmarknadsbolag, försäkringsrörelse, fond- och värdepappersrörelse. Jag var under denna tid även sekreterare i styrelser och styrelseutskott. Därefter tills helt nyligen, var jag under drygt 15 år verksam som fristående advokat och biträdde bolag inom samma sektor, främst med affärsjuridisk rådgivning. Jag är sedan 2016 styrelseledamot i Hans Wigzells forskningsstiftelse.

Vilka är dina första intryck och vad ser du mest fram emot?

Jag har följt Rhenman & Partners under lång tid och imponerats av bolagets verksamhet och framgångar. Både den finansiella branschen och hälso- och sjukvårdssektorn intresserar mig på många sätt. Jag ser fram mot att jobba med Rhenman & Partners framgångsrika team och bidra med kunskap och erfarenhet som jag samlat på mig under ett långt arbetsliv som jurist i olika befattningar.

Hans Wigzell, Styrelseordförande kommenterar tillträdet

”Vi hälsar Dan varmt välkommen och vi är mycket glada att han har tackat ja att ta del av Rhenman & Partners styrelse! Dan kommer, med sin långa och breda erfarenhet av både juridik och finansbranschen, att bli en stor tillgång för styrelsen och firman.”, säger Hans Wigzell, Styrelseordförande Rhenman & Partners Asset Management

 

Dan Hoflund