Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 2,65 procent i juni – ökar allokeringen mot tryggare bolag

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 2,65 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,00 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att räntor, recession och politisk oro i Ryssland dominerade utvecklingen under månaden.

”Efter ett fantastiskt första halvår tappade Nasdaq, trots fortsatt uppgång, lite av sitt momentum, inte minst när den kommersiella potentialen för AI började ifrågasättas.”

Vidare skriver man att det höga vårdutnyttjandet som präglat hälso- och sjukvårdssektorn under det första kvartalet fortsatte att få stöd även i juni från robust data som indikerat stark återhämtning för vårdvolymerna.

Gällande fondens utveckling hamnade dock medicinteknik- och servicesektorn i fokus då de erbjöd den största positiva avkastningen under juni. Innehav inom bioteknik och läkemedel belastade istället fondens utveckling.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Immunogen och Tenet. I den negativa vågskålen fanns istället Humana och Mersana.

”Immunogen presenterade fullständig fas III data för Elahere i refraktär ovarialcancer med god effekt på samtliga parametrar samt en biverkningsprofil i nivå med placebo och stärker således de högt ställda förväntningarna från när översiktliga data släpptes i maj. Detta i kombination med de negativa nyheterna från Mersanas preparat inom samma indikation befäster Elaheres position och aktien steg med 35 procent i juni.”

Mersana drabbades av ett tufft bakslag när pågående fas III-studien UP-NEXT tvingades pausa på grund av risk för allvarliga blödningar. Aktien föll med 57 procent i juni.

Framöver ser förvaltarna en fortsatt stor risk för lågkonjunktur trots att många stora ekonomier visar prov på stabil tillväxt.

”Kärninflationen går inte ner tillräckligt fort enligt många bedömare, i synnerhet inflationen inom servicesektorn. Arbetsmarknaderna visar därtill prov på fortsatt mycket hög efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Centralbankerna, ECB och Fed, kommunicerar därför tydligt att flera räntehöjningar är att vänta.”

Fonden har valt att minska exponeringen mot olönsamma bolag för att istället successivt öka vikten mot vad man anser vara trygga bolag.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Astra Zeneca, Eli Lilly och Novo Nordisk.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % juni, 2023
Fond MM, förändring i procent 2,65
Fond i år, förändring i procent 8,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.