Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity minskade 6,07 procent i september – Immunovant steg kraftigt efter goda resultat

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 6,07 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att stigande räntor och recessionsoro fick små- och medelstora bolag att underprestera under månaden.

Under månaden gav tjänstesektorn ett positivt bidrag till avkastningen i fonden, medan medicinteknik-, läkemedels- och biotekniksektorn gav ett negativt bidrag. De främsta positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var Immunovant och UnitedHealth. I den negativa vågskålen fanns istället främst Tenet och Natera.

Immunovant presenterade sina första resultat i en studie på friska frivilliga för bolagets kandidat IMVT-1402, som sänker nivån av cirkulerande antikroppar.

”Resultaten motsvarade bästa möjliga utfall med 45–63 procent tidig sänkning av antikroppar samt god säkerhetsprofil. Då detta är en växande behandlingsklass med redan godkänt konkurrerande preparat på marknaden steg förhoppningen om att IMVT-1402 skall bli ett konkurrenskraftigt alternativ”, utvecklar förvaltarna ytterligare.

Vidare skriver förvaltarna att hälsoförsäkringsbolaget UnitedHealth haft en stark månad i och med de nya fetmaläkemedlena.

“Något kontraintuitivt är sjukförsäkringsbolagen en bolagsgrupp som bedöms som en av vinnarna av fetmaläkemedel. På medellång sikt är en högre konsumtion av läkemedel positivt, då bolagen har förmåga att prissätta för denna stigande trend (och tjäna samma marginal på en högre bas).”

En förlorare på obesitas-läkemedlena tycks istället vara Tenet Healthcare som haft en svag månad. Utöver fetmaläkemedlenas effekt på aktiekursen, har sjukhusen också sett ökade kostnader till bemanningsbolag. Dessutom pressar stigande räntor bolagets aktie, då bolaget har en relativt hög skuldsättningsgrad.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att september blev en besvikelse. De stigande långräntorna och en allt större oro för fler räntehöjningar fick aktiemarknaderna att falla.

“Den optimism vi kände inför månaden var prematur. Det är tydligt att marknaden vill se bra rapporter, positiva yttrande från företagen om framtiden samt en amerikansk centralbank som lägger ner diskussionerna om ytterligare räntehöjningar. Vi skulle kunna vara där relativt snart men oktober kommer troligtvis att kännetecknas av nervositet och en splittrad bild av makroläget”, avslutar förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eli Lilly, Astra Zeneca och Boston Scientific Corp.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % september, 2023
Fond MM, förändring i procent -6,07
Fond i år, förändring i procent 0,22

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.