Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity minskade 3,03 procent i oktober – två uppköp under månaden

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,03 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,83 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

“Stigande obligationsräntor, recessionsoro och krig! Efter den svaga utvecklingen i augusti och september fortsatte börserna ned i oktober. Förutom oron för att det höga ränteläget skall bestå länge och därmed öka risken för en kommande lågkonjunktur gjorde Hamas terrorattack mot Israel att investerarna blev än mer tveksamma till att ta aktierisk”, inleder förvaltarna.

Under månaden har fondens utveckling tyngts av det negativa sentimentet på aktiemarknaderna och en försiktig syn på makroekonomin. Under oktober har innehaven inom vårdsektorn bidragit positivt till utvecklingen medan innehav inom bioteknik-, medicinteknik- och läkemedelssektorerna tyngt till fondens utveckling.

Vidare skriver förvaltarna att fonden gynnats av två uppköp, dels att Thermo Fisher Scientific lade ett bud på Olink Proteomics värt 3,1 miljarder dollar och dels att Bristol Myers Squibb lade ett bud på Mirati Therapeutics värt 3,2 miljarder dollar.

“Bolagen annonserade gemensamt uppköpet av Mirati, vars produkter länge varit i fokus inom målinriktad cancerbehandling. Miratis läkemedel Krazati riktar in sig mot KRAS G12C mutationen som förekommer i lungcancer men även i andra tumörer. Bolaget har även läkemedel i pipeline som riktar sig mot helt nya tumörspecifika molekyler”, utvecklar förvaltarna.

Månadens främsta bidragsgivare var Eli Lilly och Mirati Therapeutics. I den negativa vågskålen fanns istället Tenet och Genmab.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eli Lilly, Astra Zeneca och Boston Scientific Corp.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent -3,03
Fond i år, förändring i procent -2,83

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.