Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity ökade 2,91 procent i augusti – Eli Lilly och Novo Nordisk i blickfånget

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 2,91 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,69 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Under månaden gav läkemedels- och biotekniksektorn ett positivt bidrag till avkastningen i fonden, medan medicinteknik- och servicessektorn gav ett negativt bidrag.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Eli Lilly och Novo Nordisk. I den negativa vågskålen fanns istället främst Zimmer Biomet och Shockwave Medical.

Månadens stora ämne var obesitas och GLP-1, där förväntas Novo Nordisk och Eli Lilly dominera marknaden med sina läkemedel Wegovy och Mounjaro. Eli Lilly rapporterade en mycket stark försäljning av Mounjaro i sin kvartalsrapport och Novo Nordisk släppte resultat från SELECT-studien som visade att deras läkemedel sänker risken för hjärt-kärlsjukdomar.

”Bland drygt 17,000 patienter kunde man visa att Wegovy signifikant sänkte risken för större kardiovaskulära händelser med 20 procent jämfört med placebo. Resultaten motsvarade även de högst ställda förväntningarna och visade hur dessa läkemedel även kan förebygga andra stora folksjukdomar och Novo Nordisks aktie steg med 17 procent i augusti”, utvecklar förvaltarna ytterligare.

Zimmer Biomet, ortopedibolaget som specialiserar sig på höft- och knäimplantat, rapporterade om hög användningsgrad under andra kvartalet. Samtidigt noterades dock ett ökat kostnadstryck, vilket resulterade i att bolagets aktie handlades ned under månaden.

När det handlar om framtidsutsikterna för marknaden och fonden, är förvaltarna något försiktiga med tanke på omvärldsläget med inflationsoro, räntehöjningar och ekonomins tillstånd i stort. Trots det är de ändå optimistiska inför hälso- och sjukvårdssektorns utveckling framåt.

“Hälso- och sjukvårdssektorn bör klara sig bättre än många andra sektorer enligt vår bedömning och vi är mer optimistiska än vad vi brukar vara för denna årstid. Likväl är självklart en viss försiktighet såväl rimlig som lämplig och vår övervikt av stora, stabila företag kvarstår”, avslutar förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eli Lilly, Novo Nordisk och Astra Zeneca.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent 2,91
Fond i år, förändring i procent 6,69

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.