Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity minskade 4,01 procent i juli – Apellis Pharmaceuticals tyngde utvecklingen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,01 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,67 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

”Aktiemarknaderna fortsatte sin ihållande uppgångssvit i juli. Positiva inflationsnyheter, till synes mer duvaktiga centralbanker och robusta företagsresultat gjorde investerarna alltmer komfortabla. Toppen för räntor föreföll nära samtidigt som ekonomin, och således även företagsvinsterna, höll upp bättre än befarat – ett så kallad ”soft landing”-scenario”, inleder förvaltarna.

Vidare skriver man att riskviljan ökade under juli, vilket avspeglades i fallande prissättningar på nedsidesskydd som säljoptioner.

“Hittills under 2023 har den stigande aktiemarknaden överraskat många investerare, inte minst de som influerats av den överväldigande negativa syn som många strateger på investmentbanker haft alltsedan förra hösten. När så kurserna fortsatte att stiga i juli gjorde vissa av de mest tongivande firmorna avbön och medgav att de hade haft fel”, fortsätter teamet.

Gällande fondens utveckling var det endast läkemedelssektorn som kom med positiva bidrag medan övriga delsektorer tyngde fondens utveckling. De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Axonics och Argenx. I den negativa vågskålen fanns istället främst Apellis Pharmaceuticals och HCA.

”Apellis behandling Syfovre mot den svåra ögonsjukdomen geografisk atrofi har hamnat under luppen efter att man rapporterat sällsynta, men allvarliga, fall av ocklusiv retinal vaskulit denna månad. Då Syfovre fick USA-godkännande i februari är informationsunderlaget fortsatt begränsat kring hur man bäst hanterar biverkningen”, utvecklar förvaltarna ytterligare.

Sjukhusoperatören HCA kom med sin rapport för det andra kvartalet och fick ett ljummet mottagande. Inför rapporten var förväntningarna uppskruvade med förhoppningar om att uppskjutna vårdvolymer återvänt till systemet.

“Volymerna var fortsatt starka men på grund av högre lönekostnader och något ofördelaktig patientmix var HCAs resultat inte lika starkt som marknaden förväntat sig. Aktien föll således tillbaka något under månaden efter ett mycket starkt första halvår.”

Förvaltarna konstaterar att man kommer att fokusera på lönsamma och lite större företag framgent, som till sin natur är något mer defensiva och bör klara såväl goda som sämre tider.

“En stigande börs till följd av att tillväxten överraskar positivt bör kunna ge stöd för hälso- och sjukvårdssektorn även om andra sektorer kan gynnas än mer. En avmattning av konjunkturen till följd av högre realräntor och kreditåstramning bör kunna tydliggöra sektorns defensiva egenskaper”, avslutar förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eli Lilly, Novo Nordisk och Astra Zeneca.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % juli, 2023
Fond MM, förändring i procent -4,01
Fond i år, förändring i procent 3,67

https://rhepa.se/webcast/

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.