Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,68 procent i oktober – lyfter fram potentiell presidentcykeleffekt

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,68 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,07 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

”Efter en svag september upplevde kapitalmarknaderna en stark oktober. Amerikanska Dow Jones index noterade sin bästa oktobermånad någonsin. Inflationssiffror och centralbankernas räntehöjningar fortsatte att stå i centrum. Rädslan för att aggressiva höjningar skulle leda till en recession mildrades dock av stark arbetsmarknadsstatistik, särskilt i USA”, inleder förvaltarna oktobers månadsbrev.

Vidare kommenterar förvaltarna rapportperioden för det tredje kvartalet, där marknaden generellt tolkade resultaten som över förväntan även om de största techbolagen fick ett svalare mottagande.

Gällande fondens utveckling skriver man att samtliga delsektorer bidrog positivt till utvecklingen, men lyfter fram service och bioteknik som extra starka under oktober.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Gilead Sciences och Genmab. I den negativa vågskålen fanns bland annat amerikanska Tenet Health som driver sjukhus och operationskliniker samt erbjuder RCM-system.

Även bioteknikföretaget Revance Therapeutics bidrog negativt. Detta efter en stark septembermånad då bolagets formulering Daxxify godkändes av FDA.

”Revance har visat att Daxxify, med sin peptidstabiliserade formulering, uppnår en långtidsverkande effekt så att behandlingen varar i genomsnitt sex månader. Även om det inte finns någon studie som visar en statistiskt signifikant skillnad skulle detta innebära en förlängd effekt på cirka två månader jämfört med etablerade botulinumtoxinprodukter. Godkännandet av Daxxify resulterade i en stark aktiekursutveckling i september, som delvis föll tillbaka under oktober på grund av vinsthemtagning”, förklarar förvaltarna.

Avslutningsvis skriver man att den höga inflationen och centralbankernas räntepolitik i kombination med kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet för världsekonomin. Samtidigt skriver man att historien brukar vara förvånansvärt konsekvent vad gäller svaga starter på året under mellanårsvalet för att sedan bli mycket stark hela vägen fram till nästa presidentval.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eli Lily & Co, United Health Group och Boston Scientific.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent 5,68
Fond i år, förändring i procent 1,07

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.