Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +4,5% i juni, ser inte läge att öka aktieexponering trots viss ljusning.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 4,5 procent i juni, vilket innebär att fonden har backat 9,4 procent sedan årsskiftet per den 30 juni.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
”De hårt pressade små och medelstora bioteknikbolagen såg en stark återhämtning under juni månad vilket gynnade fondens innehav i den delsektorn. Även läkemedel och digitala vårdlösningar bidrog positivt till fondens avkastning medan medicinsk teknik och service bidrog negativt”, framgår det.
Fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar vidare att osäkra makroekonomiska utsikter fortsätter att gynna stora läkemedelsbolag, då investerare i dessa ser lägre volatilitet för vinsterna.
Fondens bästa avkastningsbidrag i juni kom från Mirati Therapeutics och Alnylam Therapeutics, medan Tenet Healthcare och Horizon Therapeutics gav sämst bidrag.

Det amerikanska bioteknikbolaget Mirati Therapeutics aktiekurs steg drygt 70 procent efter att bolaget presenterat initiala data från en fas 2-studie i lungcancerpatienter med en kombination av bolagets adagrasib och Mercks Keytruda. Kombinationen ska, enligt rapporten, visat på en hög svarsfrekvens, och förvaltarna meddelar att den som första linjens behandling skulle utöka adagrasibs marknadspotential avsevärt.
Alnylam, även det ett amerikanskt bioteknikbolag, gynnades av sektorns återhämtning i juni. Bolaget utvecklar läkemedel baserade på RNA-interferens och har enligt förvaltana framgångsrikt utvecklat tre läkemedel baserade på RNA-principen för reglering av genuttryck.
”Med tre lanserade produkter på marknaden och en mycket stark balansräkning har Alnylams aktiekurs klarat sig relativt bättre än många andra bioteknikbolag”, skriver förvaltarna.
Det diversifierade vårdbolaget Tenet Healthcare uppges ha tappat på börsen efter att en konkurrent utfärdat en vinstvarning, vilket fick sjukhusbolag på fall. Utöver sjukhus (svarar för cirka 50 procent av vinsten) driver bolaget operationskliniker över hela USA och erbjuder vårdgivare teknologibaserade ersättningslösningar.
Det amerikanska läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics uppges under månaden ha påverkats negativt av osäkerhet kring dess fas 3-studie avseende läkemedlet Tepezza i patienter med kronisk endokrin oftalmopi (glosögon). Resultatet från denna pågående studie kommer sannolikt att vara en viktig katalysator för aktiens återhämtning, framgår det.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att juni innebar en viss vändning för fonden, mot bakgrund av sjunkande långräntor och sjunkande inflationsförväntningar på medellång sikt.
De ser det dock inte som särskilt lockande att i detta läge avsevärt öka fondens exponering mot aktier. De två huvudsakliga faktorerna som stör uppges dels vara risken för negativa justeringar av vinstprognoser i samband med nuvarande rapportsäsong, samt dels risken att Ryssland avsevärt sänker oljeproduktionen och ytterligare stryper leveranserna av naturgas till Europa under hösten med en potentiellt resulterande energikris. Förvaltarna har svårt att se stigande aktiemarknader under sådana förvecklingar.
”Vi fortsätter vårt enträgna arbete att hitta en rimlig avvägning mellan sektorns stora möjligheter och den globalt höga konfliktnivå vi just nu lever i”, skriver de.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt