Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,42 procent i februari – rekyl på aktiemarknaderna under februari

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,42 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden sjunkit 0,84 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att inflationen och krig återigen hamnade i fokus under februari. Trots en bra rapportsäsong ökade osäkerheten på marknaden under månaden. En kombination av sämre inflationssiffror, hökaktiga uttalanden av centralbanksledamöter och försämrad geopolitik tyngde riskaptiten.

“Även om de flesta aktiemarknader kunde notera en god avkastning hittills 2023 innebar februari ett bakslag efter en mycket stark januari. Alla globala sektorer sjönk under månaden med råvaror och energi i botten medan informationsteknologi och industriföretag höll emot bättre. Samtliga regioner föll, Europa fortsatte dock att utvecklas bättre än USA. Noterbart var den kraftiga nedgången i Hong Kong efter fyra månader av stigande kurser”, sammanfattar förvaltarna.

De enskilda innehaven som kom med de största positiva bidragen var Tenet Healthcare och Apellis Pharmaceuticals. I den negativa vågskålen fanns innehaven i BioMarin Pharmaceutical och Eli Lilly & Co.

“FDA (US Food and Drug Adminstration) godkände Apellis nya behandling av geografisk atrofi (GA) före tidsfristen, den så kallade PDUFA, gick ut. Godkännandet kom dessutom med en läkemedelsmärkning som överträffade marknadens förväntningar. Ansöknings- och granskningsperioden har varit omgärdad av osäkerhet, detta gjorde att godkännandet resulterade i en stark aktiekursutveckling. Syfovre är den första behandlingen någonsin som godkänts för behandling av GA, ett nedsatt tillstånd och en av de centrala orsakerna till att utveckla blindhet”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis är förvaltarna ändå optimistiska, man har ökat fondens nettoexponering genom köp i framförallt medelstora tillväxtföretag. Man bedömer att inflationen är på väg ner och att detta bör vara tillräckligt för att en bred krets investerare kommer att uppfatta sektorn som attraktiv.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eli Lilly & Co, Novo Nordisk och United Health Group.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % februari, 2023
Fond MM, förändring i procent -4,42
Fond i år, förändring i procent -0,84

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.