Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,75 procent i januari – Revance Therapeutics och Tenet Healthcare bidrog positivt

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,75 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaden tog fasta på de förbättrade makroekonomiska utsikterna. Under januari har man sett en rörelse från stora defensiva bolag inom läkemedel, distribution och sjukförsäkring till tillväxtbolag.

Vad gäller fondens utveckling bidrog främst de små- och medelstora innehaven inom bioteknik, men även sjukhus, nya vårdmodeller och underleverantörer till biopharma-industrin till det positiva resultatet.

De enskilda innehaven som kom med de största positiva bidragen var Revance Therapeutics och Tenet Healthcare.

Under månaden steg Revance med 88 procent. Förra året lanserade man ett långverkande botulinumtoxin, mer känt som det verksamma ämnet i Botox, för estetiskt bruk vid namn Daxxify. Försäljningen har hittills överträffat förväntningarna trots att den i dagsläget fortfarande sker i en kontrollerad skala inriktad mot 400 kliniker. En storskalig lansering väntas ske under andra kvartalet i år.

I den negativa vågskålen fanns innehaven i Pfizer och Eli Lilly. Förvaltarna skriver att båda bolagen missgynnats av att investerare inom sektorn sökt sig ifrån defensiva stora bolag.

“Pfizers största tillgång är deras starka balansräkning, som ger dem finansiella muskler att göra strategiska förvärv för att säkra framtida tillväxt. Men investerare verkar ändå vilja avvakta. Kommer vd:n Albert Bourla och hans ledningsgrupp att vara framgångsrika i sina ansträngningar att ersätta förlorade intäkter från sjunkande covid-relaterad försäljning såväl som från andra nyckelprodukter där marknadsexklusiviteten kommer att förloras under de närmaste åren?”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att rapportsäsongen börjat starkt för sektorn trots att flera bolag har tuffa jämförelser på grund av den höga försäljningen under pandemin. Andra delar av aktiemarknaden kan dock ha bättre förutsättningar på kort sikt när ekonomin kommer igång och inflationen avtar. De långsiktiga förutsättningarna för tillväxt inom hälso– och sjukvårdssektorn är däremot fortsatt goda.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Eli Lily & Co och Tenet Healthcare.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % januari, 2023
Fond MM, förändring i procent 3,75

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.