Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity minskade 4,76 procent i december – Horizon Therapeutics främsta bidragsgivare

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,76 procent i december. Under det gångna helåret minskade fonden 1,34 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att räntor, en stundande lågkonjunktur och negativa vinstrevideringar tyngde investerarnas humör i december.

Vad gäller fondens utveckling bidrog alla delsektorer negativt till fondens utveckling under december.

De enskilda innehaven som kom med de största bidragen var Horizon Therapeutics och Novo Nordisk. Under december bekräftade Amgen att man lagt ett bud om 116,50 dollar per aktie på Horizon Therapeutics. Bolaget har varit en del av portföljen sedan 2016 och är ett av de enskilda innehav som bidragit allra mest till fondens utveckling sedan start.

I den negativa vågskålen fanns istället Mirati Therapeutics och Vertex Pharmaceuticals. Miratis aktiekurs föll efter att bolaget presenterade testresultat för sin längst framskridna läkemedelskandidat, adagrasib, en KRAS-hämmare för att behandla KRAS-mutationer som är bland de vanligaste mutationerna hos cancerpatienter.

“Vid cancerkonferensen ESMO IO i december presenterade företaget data från en fas II-studie på patienter med icke-småcellig lungcancer med en kombination av adagrasib och Keytruda, Mercks PD-1-hämmare och jämförde detta med standardvård, vilket är Keytruda i kombination med cytostatika. Svarsfrekvensen var likartad i de två grupperna, men frågor väcktes om en likartad klinisk effekt skulle vara tillräcklig för att ersätta cytostatika i denna stora patientpopulation”, förklarar förvaltarna.

Avslutningsvis skriver man att hälso- och sjukvårdssektorn har goda utsikter inför 2023 och att man håller ett fortsatt fokus på innehav som man tror kommer skapa värde för fonden på längre sikt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Sanofi och Eli Lily & Co.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % december, 2022
Fond MM, förändring i procent -4,76
Fond helår, förändring i procent -1,34

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.