Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,24 procent i maj – Immunogen bidrog positivt till utvecklingen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,24 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

“Skuldtak och AI, fiskal oro kontra en lysande framtid”, så inleder förvaltarna månadens rapport.

Maj präglades av oron för att politikerna i USA inte skulle kunna komma överens om en höjning av skuldtaket. Samtidigt diskuterades AI brett. Förhoppningarna på vad AI-utvecklingen, och den ökande användningen av tekniken, kan medföra är stora.

Fonden utvecklades positivt under månaden och steg med 3,24 procent.

“Det höga vårdutnyttjandet som präglade narrativet för hälso- och sjukvårdssektorn i april, reverserades något när nya data indikerade en något lägre tillväxt i återhämtning för vårdvolymerna. Med investerarnas huvudsakliga fokus på teknologisektorn och AI i synnerhet, hamnade hälso- och sjukvårdssektorn i skymundan, med ett undantag för små bioteknikbolag.”

Vad gäller fondens utveckling skriver förvaltarna att biotekniksektorn gav de starkaste bidragen till avkastningen. De enskilda innehaven som kom med de största positiva bidragen under månaden var Immunogen och Eli Lilly.

“Immunogen presenterade överlevnadsdata för sitt läkemedel Elahere som överträffade marknadens förväntningar. I fas III-studien MIRASOL visade man att behandling med Elahere minskade risken att dö för patienter med refraktär ovarialcancer med 33 procent jämfört med cellgifter som är standardbehandling”.

I den negativa vågskålen fanns innehaven i Silk Road Medical och Axonics. Silk Road Medicals aktie föll i samband med kvartalsrapporten som presenterade sämre försäljningspris per procedur än väntat. Detta medförde också dämpade utsikter för bolagets helårsresultat.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Astra Zeneca, Eli Lilly & Co och Abbott Laboratories.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % maj, 2023
Fond MM, förändring i procent 3,24
Fond i år, förändring i procent 5,22

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.