Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +5,7% i oktober, flera faktorer pekar på hyfsad vinter men makrorisker ska ej underskattas – förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,7 procent i oktober sett till andelklassen RC1 i svenska kronor, vilket innebär att fonden har ökat med 1,1 procent sedan årsskiftet per den 31 oktober.
”Samtliga delsektorer bidrog positivt till utvecklingen, med de starkaste kursuppgångarna inom service och bioteknik”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport.
Bakom den goda utvecklingen låg bland annat positiva kvartalsrapporter, viktiga kliniska uppdateringar samt ett uppköp, framgår det.
Fondens största positiva avkastningsbidrag under månaden kom från Gilead Sciences och Genmab, medan Tenet Health och Revance Therapeutics gav sämst avkastningsbidrag.

Bioteknikbolaget Gilead Sciences som är starka inom HIV-läkemedel och som de senaste åren breddat sig inom cellterapi och onkologi hade en bra månad. I oktober beviljades bolagets behandling Trodelvy mot bröstcancer prioriterad granskning av FDA och förväntas godkännas i början av nästa år, framgår det. Därtill uppges Gilead Sciences ha slagit resultatförväntningarna i sin kvartalsrapport, vilket tillsammans med förbättrat investerarsentiment inom bioteknik gynnade aktien.
Danska Genmab som har utvecklat en egen plattform för antikroppsteknologi klättrade 18 procent i oktober. Förvaltarna konstaterar att framsteg i bolagets pipeline är en viktig värdedrivare och meddelar på temat:
”I oktober lämnade Genmab och partnern Abbvie in en ansökan om godkännande av epcoritamab, en CD3xCD20 bispecifik antikropp för behandling av refraktär stort
B-cellslymfom (LBCL) och diffust stort B-cellslymfom (DLBCL), i USA och i EU.”
Hälsovårdsleverantören Tenet Healthcare som driver sjukhus och operationskliniker i USA tappade mark efter att bolagets kvartalsrapport var under förväntan och helårets vinstprognos sänktes, framgår det. Det svaga resultatet ska ha varit en konsekvens av högre användning av bemanningspersonal i sjukhusen än väntat och högre avbokningsfrekvens än normalt inom operationskliniksegmentet.
För bioteknikbolaget Revance Therapeutics uppges den negativa aktieutvecklingen i oktober inte ha varit relaterad till något operationellt bakslag, utan istället ha handlat om vinsthemtagning. Månaden innan godkändes bolagets Daxxify för behandling av bekymmersrynkor av FDA, och i oktober föll aktien delvis tillbaka efter en stark utveckling i september, framgår det.
Vid en framåtblick menar förvaltarna att det i dagsläget är ganska svårt att göra förutsägelser om olika delsektorer och potentiell avkastning då det finns många osäkerhetsmoment att ta hänsyn till.
”Ingenting kan tas för givet och på grund av både makroekonomiska risker och geopolitiska frågor är vi något mer försiktiga i förvaltningen av fonden än vad vi annars skulle vara ur en renodlad fundamental syn på sektorn” skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
De menar dock samtidigt att flera faktorer pekar på en någorlunda bra vintersäsong. Nämligen klubbad läkemedelsprisreform, hyfsad och fortfarande återhämtande slutanvändarefterfrågan samt att kostnadsinflation endast lett till blygsam marginalpress för de flesta delsektorer.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt