Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 1,5 procent i september – Revance Therapeutics och Regeneron Pharmaceuticals främsta bidragsgivare

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 1,50 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,36 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare. Längst ner i artikeln finns en länk till månadens webcast.

”Stigande räntor, upptrappad geopolitisk konflikt och risk för energibrist – hur svag kan konjunkturen och därmed aktiemarknaden bli?”, inleder förvaltarna septembers månadsbrev.

I september höjde världens centralbanker sina styrräntor ytterligare för att få bukt med den höga inflationen. Detta fick tillväxt och konjunktur- och räntekänsliga sektorer att utvecklas svagt under september.

Gällande fondens utveckling skriver man att enskilda innehav inom läkemedels- och biotekniksektorn bidrog positivt till avkastningen under månaden. Totalt sett uppvisade dock alla delsektorer en negativ avkastningen. För biotekniksektorn kom det positiva kliniska nyheter, framförallt från framsteg inom alzheimers sjukdom.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Revance Therapeutics och Regeneron Pharmaceuticals. Det sistnämnda är ett amerikanskt bioteknik bolag som framförallt får sina intäkter från försäljningen av läkemedlet Eylea. Eylea är en injektionsbehandling av ögonsjukdomar som framförallt orsakas av diabetes. Under månaden visade man på resultat från två stora fas III-studier där de lyckats skapa en formula som gör att behandlingsintervallet kan förlängas från åtta till 16 veckor.

I den negativa vågskålen fanns bland annat Jazz Pharmaceuticals och Vitrolife. Vad gäller Vitrolife skriver förvaltarna att bolaget liksom andra tillväxtbolag fått se sin aktiekurs halveras sedan årsskiftet. Vidare skriver man att aktiekursen påverkats av ett antal andra faktorer under månaden.

”När bolagets mångåriga vd i september meddelade att han hade för avsikt att gå i pension föll aktiekursen kraftigt. En negativ rapport från en amerikansk investmentbank orsakade ytterligare kursfall. Rapporten innehåller i vår mening ett antal brister, ett exempel gäller konkurrenssituationen i Asien, där analysen utelämnar viktiga detaljer kring konkurrenternas produktportföljer”, förklarar förvaltarna.

Avslutningsvis skriver man att den ökande inflationen och centralbankernas räntehöjningar i kombination med kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet för världsekonomin. Samtidigt menar man att fonden trots det klarar rådande förhållanden relativt väl. Förvaltarna tror också att en återhämtning i det sista kvartalet är troligt förutsatt att kriget inte utvidgas och att inflationen i USA börjar komma ner en aning.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Sanofi, Vertex Pharmaceuticals och Boston Scientific.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % september, 2022
Fond MM, förändring i procent -1,50
Fond i år, förändring i procent -4,36

https://rhepa.se/webcast/

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.