Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: Läkemedelsreform USA utan stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Månaden präglades av expansiva budgetförslag, men också geopolitiska spänningar från den väpnade konflikten på Gaza, och en nedtvingat passagerarflygplan i Belarus. Den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, noterade en nedgång om 1,1 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 1,5 procent i RC1 (SEK). Sedan årsskiftet är fonden upp 6,2 procent (EUR) respektive 6,6 procent (SEK).
Det skriver fondens förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för maj. Inom fondens investeringsområden kom positiva bidrag från delsektorerna läkemedel och service, skriver förvaltarna.
”Den starka återhämtningen i resten av ekonomin tillsammans med oron för ökad inflation höll tillbaka aktiekurserna för tillväxtbolag generellt, medan delsektorerna läkemedel och service klarade sig bättre eftersom marknaden bedömer att dessa gynnas av att samhället öppnas upp”, kommenterar förvaltarna.

Månadens bästa bidragsgivare var Centene och CVS Health. Centene är ett amerikanskt sjukförsäkringsbolag, med fokus på oförsäkrade, underförsäkrade och låginkomsttagare, skriver förvaltarna. Bolagets aktie steg under månaden sedan nyheten om att Drew Asher tillträder som ny finanschef. Utsikterna för Centene är goda, menar förvaltarna, och framhäver Bidenadministrationens ambition att utöka både Affordable Care Act och de statliga försäkringsprogrammen.
CVS Health steg efter en stark kvartalsrapport. Bolaget kontrollerar den största apotekskedjan, det största läkemedelsförmånsbolaget och det tredje största sjukvårdsförsäkringsbolaget i USA. Bakom den starka rapporten låg både försäkringsdelen och apotekssegmenet, som båda gynnats av pandemin, men på motsatta sätt; försäkringsdelen på grund av minskad användning av vård, och apoteksdelen på grund av vaccinationer och tester för covid-19, skriver förvaltarna.
Sämsta bidragsgivare var Guardant Health och Iovance Biotherapeutics. Guardant Health utvecklar och bedriver studier av olika blodbaserade tester för tidig upptäckt och diagnostisering av cancer. Aktien backade under månaden efter lägre testvolymer än förväntat under första kvartalet. I Iovance Biotherapeutics fall förklaras kurstappet dels av avslag från FDA på bolagets analysmetod i utvecklingen av deras cancerbehandling, dels av att bolagets VD lämnade bolaget, skriver fondförvaltarna,
Stor läkemedelsreform saknar stöd
En aktuell fråga i USA är den om marknadsprissättning på läkemedel. Under månaden stod det klart att det inte finns en majoritet som står bakom det tidigare lagförslaget om lägre läkemedelskostnader, och en reform blir därför klart mindre omfattande, skriver fondförvaltarna.
”Antagligen kommer reformen baseras på ytterligare förstärkning av generikaindustrins möjligheter att konkurrera och lägre självrisk för patienterna att hämta ut receptbelagda läkemedel”, skriver förvaltarna, och lägger till att det i praktiken skulle innebära något lägre priser men möjlighet till högre volymer eftersom patienterna i lägre utsträckning drabbas av höga kostnader.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt