Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +9,7% i december, goda förutsättningar leverera enligt avkastningsmål 2022 enligt förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 9,7 procent i december, vilket innebär att år 2021 kan summeras med en uppgång för fonden på 14,5 procent.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
Fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att fondens år dels har präglats av att den starka ekonomiska återhämtningen främst har gynnat andra sektorer än hälso- och sjukvård, dels av en svag värdeutveckling för små och medelstora bolag.
”Trots nedgången för våra innehav inom small caps, nådde fonden sitt årliga avkastningsmål om 12 procent tack vare diversifieringen i vår investeringsstrategi. Samtliga delsektorer, förutom Healthcare IT, bidrog positivt till avkastningen under året”, skriver förvaltarna.
Det uppges ha varit fondens innehav i stora bolag som drev den positiva avkastningen i december, exempelvis United Health Group, vars kapitalmarknadsdag ska ha gett stark finansiell vägledning vilket ledde till ett kurslyft.
”Vi ser goda möjligheter för United Health att överträffa sin finansiella vägledning för nästkommande år. Värderingen är inte utmanande i absoluta tal, men bolaget handlas till en premie i relation till konkurrenterna. Vi anser att en viss premiumvärdering är rättfärdigad givet bolagets unika tillgångar, starka marknadsposition och diversifierade intäktsbas”, enligt förvaltarduon.

Ett annat positivt avkastningsbidrag kom from Abbvie, som ökade med 17 procent i lokal valuta under månaden. Enligt förvaltarna har en oro kring hur bolaget ska kunna hitta en ersättare till det framgångsrika läkemedlet Humira, som står för drygt en tredjedel av omsättningen och vars marknadsexklusivitet löper ut 2023, under en lång tid pressat Abbvies värdering. I december noterades dock ett ordentligt ryck uppåt för aktien, som därmed steg 26 procent under 2021.
”Trots uppgången handlas aktien fortfarande till en kraftig rabatt jämfört med övriga läkemedelsbolag i allmänhet och jämfört med ett bredare marknadsindex i synnerhet”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Sämre gick det för läkemedelsbolaget Radius Health, som föll brant i december efter en misslyckad studie. Bolaget har produkten Tymlos godkänd för benskörhet, med daglig subkutan injektion som administrationsform, men har även tagit fram ett depåplåster med upptag genom huden, enligt rapporten. Under månaden presenterade Radius Health resultaten från en klinisk studie som var avsedd att visa på likvärdighet mellan depåplåstret och den godkända subkutana injektionen. Resultaten gav vid handen att studien hade misslyckats och ledde till ett rejält fall för aktien, enligt rapporten.
Även Esperion Therapeutics hade en tuff månad, då läkemedelsbolagets aktie föll efter besked om nyemission, framgår det. Bolaget uppges ha utvecklat en behandling mot höga blodfetter, vilken blev godkänd av FDA i februari 2020, men lanseringen mitt under pandemin har varit en stor utmaning och därtill har bolaget inte lyckats hitta en kapitalstark marknadsföringspartner, enligt rapporten.
Vid en framåtblick noterar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att det kommande amerikanska mellanårsvalet inte är oväsentligt att ta hänsyn till. Det är inte osannolikt att fondens sektor delvis drabbas av ett svårbedömt läge i det kommande kongressvalet, enligt förvaltarna. De lägger dock till att flertalet bedömare tror att Demokraterna tappar en av kamrarna, något som skulle gynna sektorn då det i ett sådant läge blir svårare att genomföra politiska ingripanden i marknadsmekanismer.
”Vi har goda förutsättningar att under 2022 kunna leverera enligt vårt avkastningsmål om 12 procent. Faktorer utanför sektorn torde vara viktigare än de inom sektorn. Stora bolag kan enligt vår bedömning få ytterligare ett år av god avkastning, särskilt om ekonomin återhämtar sig i en något lugnare takt än väntat eller med stigande långräntor”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Biotekniksektorn ses som en ”joker”, med potential till mycket bra utveckling om stora bolag i större utsträckning börjar förvärva denna typ av bolag. Samtidigt bedöms det finnas en motvind i form av ett nyemissionsbehov som förvaltarna menar kommer att bli alltmer aktuellt under årets gång, samtidigt som de nyemissioner som nu görs ofta sätts till kraftiga rabatter.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt