Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +1,8% i augusti, ”vår sektor står stark även om demokraternas hälso- och sjukvårdsreform blir verklighet”

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 1,8 procent i augusti, vilket innebär en uppgång på 13,1 procent sedan årsskiftet per den 31 augusti.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades i linje med marknaden generellt under månaden. Samtliga delsektorer bidrog positivt till fondens avkastning utom service som gav ett negativt bidrag. Samtidigt som den vanliga vården sakta återgår till normala nivåer har den ökade smittspridningen av deltavarianten bidragit till högre kostnader för covid-relaterad vård”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Dynavax Technologies och Guardant Health var fondens bästa bidragsgivare i augusti, medan Jazz Pharmaceuticals och Essa Pharma gav sämst avkastningsbidrag.
Det amerikanska bioteknikbolaget Dynavax Technologies utvecklar vacciner och har det rekombinanta vaccinet Heplisav mot hepatit-B godkänt i USA och Europa, framgår det. Förvaltarna meddelar att bolagets unika adjuvansteknologi utvärderas i flera samarbeten med covid-19-vaccin, och att framtida adjuvansleveranser till covid-19-vaccin potentiellt kan innebära betydande intäkter till bolaget. Det förklarar en stark aktiekursutveckling under månaden, enligt rapporten.
Guardant Health, ett diagnostikbolag från USA, gick starkt på börsen i augusti mot bakgrund av att bolaget lanserat nya tester och att utfallet av dess Eclipse-studie närmar sig, framgår det.
”Med sin plattform Lunar-2 hoppas Guardant att i framtiden kunna förenkla diagnosticeringen av cancer genom ett blodprov. Rekryteringen till Eclipse, som är en studie av tidig diagnostisering av kolorektalcancer, väntas vara färdig under 2021”, skriver förvaltarna.
Det amerikanska specialistläkemedelsbolaget Jazz Pharmaceuticals hade det tuffare på börsen i augusti, då marknaden oroade sig över generisk konkurrens. Bolaget uppges vara i en process där patienter som tar narkolepsiläkemedlet Xyrem skiftas över till andra generationen vid namn Xywav. Konverteringen går framåt, men en minskad försäljning av Xyrem kan leda till tidigare inträde av generika som en följd av överenskommelser mellan Jazz Pharmaceuticals och ett antal generikabolag, vilket ska ha skapat oro på marknaden. Förvaltarna anser dock att fördelarna med den lägre försäljningen av Xyrem överväger nackdelarna, då orsaken till den minskade försäljningen är skiftet till Xywav där bolaget har bättre patentskydd.
Vidare sänkte en framskjuten resultatavläsning för det amerikanska bioteknikbolaget Essa Pharmas läkemedelskandidat EPI-7386 bolagets aktie, framgår det. Kandidaten är riktad mot kastrationsresistent prostatacancer, men bolaget har även planer på att utvärdera EPI-7386 i kombination med traditionella androgenreceptorhämmare, enligt rapporten.
”Under augusti meddelade bolaget att de kommer att utöka fas 1-studien med fler patienter samt utvärdera högre doser, vilket innebär att resultaten kan presenteras först under första halvåret nästa år i stället för i början av oktober innevarande år. Marknaden tolkade beskedet som negativt och aktien sjönk kraftigt”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarna väntar sig, mot bakgrund av den kommande budgetavstämningen i den amerikanska kongressen som i värsta fall kan leda till en ny skuldtakskris, en volatil aktiemarknad i höst. Det uppges vara möjligt att hälso- och sjukvårdssektorn kan drabbas särskilt hårt, samtidigt som attraktiva värderingar dock bör ge stöd.
Gällande den potentiella hälso- och sjukvårdsreform som bland annat skulle ge staten möjlighet att tvinga ned läkemedelspriserna inom ramen för Medicare, och som eventuellt kan bli verklighet i USA, meddelar förvaltarduon:
”Den dryga hälften av fonden som är investerad i läkemedel och bioteknik är trots allt bara till en mindre del beroende av försäljning till Medicare. En prisreglering av hela den amerikanska läkemedelsmarknaden anser vi har låg sannolikhet. Ett scenario med lägre priser för Medicare, men där ökande volymer till viss del kompenserar intäktsbortfallet, är möjlig och skulle kunna ge vår sektor den uppvärdering som vi anser att den förtjänar.”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
De bedömer att fondens sektor står stark även om demokraternas hälso- och sjukvårdsreform skulle bli verklighet.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt