Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +3,7% i oktober, återhämtning från pandemin och överenskommelse läkemedelspriser kan ge riktigt bra 2022 för sektorn enligt förvaltarna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,7 procent i oktober, vilket innebär en uppgång för fonden på 11,3 procent sedan årsskiftet per den 31 oktober.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något sämre än den bredare marknaden under månaden. Samtliga delsektorer bidrog positivt till fondens avkastning”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Sjukförsäkringsbolagen United Health och Anthem uppges ha gett bäst avkastningsbidrag under månaden, medan bioteknikbolagen Revance Therapeutics och Alnylam Pharmaceuticals gav de sämsta bidragen.

Fördelning av fondens positionsstorlekar samt valutaexponering. (Källa Rhenman & Partners AM)
United Healths kvartalsrapport överträffade marknadens förväntningar och innehöll en stark guidning för helåret, framgår det.
”Försäkringssegmentets resultat kom in något över förväntan trots att den covidrelaterade vården ökade, eftersom det mer än kompenserades av att övrig vård minskade”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarna lyfter fram bolagets teknologi- och tjänstesegment Optum som en stark konkurrensfördel som ger United Health en unik plats i det amerikanska hälsosystemets värdekedja. Optum fortsatte att leverera stark vinsttillväxt i det rapporterade kvartalet, framgår det.
Även sektorkollegan Anthem gick bra på börsen i oktober, mot bakgrund av en stark kvartalsrapport. Anthem uppges vara det enda publika bolaget som är godkänd licenstagare av Blu
Cross Blue Shield Association, vilket innebär exklusiv tillgång till vad förvaltarna benämner det kanske enskilt starkaste varumärket inom amerikansk sjukvårdsförsäkring.
Revance Therapeutics aktiekurs föll däremot kraftigt under månaden. Bakgrunden uppges ha varit att FDA avslog bolagets ansökan om godkännande för behandling av glabella linjer, så kallade bekymmersrynkor, och pekade på en bristfällig tillverkningsprocess.
Gällande Alnylam Pharmaceuticals reagerade aktien negativt på beskedet att dess vd ämnar lämna över vd-rollen till bolagets operativa chef, trots att successionen framstår som välplanerad, enligt rapporten.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark bedömer att 2022 kan bli ett riktigt bra år för hälso- och sjukvårdssektorn som det ser ut för tillfället. Det konstateras att pandemin i många avseenden begränsade sektorn, både i form av inställd ordinarie vård och förseningar i läkemedelsbolagens kliniska utveckling. Det tredje kvartalet var fortsatt negativt påverkat av deltavarianten, men pandemin har passerat kulmen och många länder har tagit bort diverse restriktioner, slår förvaltarna fast.
”Samtidigt ser det ut som att läkemedelsindustrin klarar sig utomordentligt bra i den stora budgetavstämningen (i USA, reds anm) som nu tar form. Med stor sannolikhet blir det någon form av prisförhandling på de allra största läkemedlen men de moderata senatorerna har lyckats begränsa omfattningen betydligt. Bolagen får därmed god tid att anpassa sig och de flesta företagen drabbas inte alls”, skriver förvaltarna.
Den globala efterfrågan på hälso- och sjukvård bedöms komma igen över hela linjen då pandemin ebbar ut, vilket kombinerat med en möjlig överenskommelse om läkemedelspriser gör att förvaltarna ser ett osedvanligt intressant läge för fonden. Innehaven bör ha goda förutsättningar att uppnå stigande vinster och värderingarna bör således ha möjlighet att öka, framgår det.

Fondens fem största aktieinnehav per den 31 oktober 2021. (Källa Rhenman & Partners AM)

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt