Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: 0,9% i juli, osäkerhet prisregleringar USA präglar läkemedelssektorn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S backade 0,9 procent i juli, vilket innebär en uppgång på 11,1 procent sedan årsskiftet per den 31 juli.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något bättre än marknaden generellt under månaden, dock med tyngdpunkt på stora bolag, huvudsakligen inom medicinsk teknik och läkemedel. Fondens fokus på små- och medelstora bolag, särskilt inom bioteknik, belastade fondutvecklingen under juli”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från Biohaven Pharmaceutical och Horizon Therapeutics. Sämsta dito stod Novocure och Fibrogen för.
Det amerikanska bioteknikbolaget Biohaven Pharmaceutical steg efter att bolaget meddelat att det andra kvartalets försäljning kommer att överträffa marknadens förväntningar, framgår det. Bolaget har utvecklat behandlingen Nurtec mot migrän, som utöver att vara godkänd för behandling av akut migrän nyligen godkändes för behandling i förebyggande syfte, enligt rapporten.
Horizon Therapeutics uppges ha utvecklats positivt mot bakgrund av goda utsikter för läkemedlet Tapezza, som är en IGF-1R-hämmare för behandling av glosögon, och som snabbt har blivit det amerikanska läkemedelsbolagets största intäktskälla. Utöver Tapezza har bolaget läkemedlet Krystexxa för behandling av refraktär gikt ute på marknaden.
”Båda produkterna har en stark tillväxtprofil som drivs av ett betydande medicinskt behov med få alternativa behandlingsmetoder”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Det amerikanska medicinteknikbolaget Novocure hade en tuff månad på börsen då aktien föll 31 procent. Bakgrunden var preliminära data från en fas 2-studie inom levercancer med bolagets teknologi, som går ut på att elektriska fält stör celldelningen och hämmar tumörtillväxt. Svarsfrekvensen nådde inte upp till den nivå som bolaget tidigare har uppvisat vid studier av denna tumörtyp, enligt rapporten. Teknologin är godkänd för behandling av nischindikationerna glioblastom och mesoteliom, och enligt förvaltarna påminde Novocures delårsrapport om behovet av att utöka användningsområdet. Bolaget bedriver kliniska studier i ett flertal indikationer utöver levercancer.
Det amerikanska bioteknikbolaget Fibrogen uppges ha fallit kraftigt efter att FDA:s rådgivande kommitté under månaden röstade emot att godkänna bolagets orala behandling för anemi, Roxadustat, med hänvisning till ökad risk för biverkningar. Produkten är godkänd i Kina men det är nu högst osäkert om den kommer att bli godkänd för USA-marknaden, framgår det.
Förvaltarna konstaterar att fonden utvecklades ganska svagt i juli på grund av dess många innehav i små och medelstora företag, med betoning på bioteknik och bolag utan vinster. Osäkerhet gällande prisregleringar för läkemedel i USA är en bidragande orsak till att denna typ av bolag har svårt att lyfta för tillfället, framgår det.
”Det skapar extra stora bekymmer för de minsta bolagen som är särskilt beroende av den amerikanska marknaden för att där kunna prissätta på en fri marknad. Marknaden uppfattar frågan om prisreglering som en betydande osäkerhet och därmed sjunker villigheten att finansiera bolagens produktutveckling, något som relativt snabbt slår på aktiekurserna”, skriver förvaltarna.
Förvaltarduon förväntar sig att ett konkret förslag gällande läkemedelspriser i USA är att vänta, eftersom det dels är en viktig väljarfråga för många, och dels innebär en möjlighet för politikerna att finansiera reformer såsom subventionerad tandvård.
Fonden uppges behålla ett långt perspektiv och förvaltarna bedömer att hösten kan bli en intressant tid att köpa in sig i läkemedels- och bioteknikbolag, då osäkerheten väntas vara hög främst i oktober och november i samband med budgetprocessens möjliga avgörande. När frågetecknen gällande läkemedelspriser har rätats ut är förvaltarnas förhoppning att företagen ska få många år av en mer förutsägbar makromiljö att verka i.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt