Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Novocure sjönk på preliminär data från fas II-studie inom levercancer – Rhenman Healthcare Equity minskade 0,85 procent i juli

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 0,85 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,12 procent. Det framgår av en månadsrapport.

”Trenden att aktier inom konjunkturkänsliga sektorer ratas till förmån för stora tillväxtbolag var fortsatt påtaglig i juli, men mot slutet av månaden mottogs även dessa bolags resultatrapporter med viss skepsis. Att investerarna valt bort cykliska bolag motiveras med att tillväxten nu är på topp, medan de negativa kursreaktionerna för teknologibolagen snarare speglar en oro över att inte ens digitala affärsmodeller kan upprätthålla de höga försäljningsökningarna”, skriver förvaltaren.

Bland fondens positiva bidragsgivare fanns under månaden det amerikanska läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics, som fokuserar på sällsynta sjukdomar. Enligt förvaltarna har aktiekursen gynnats av de goda framtidsutsikterna för bolaget, vars främsta intäktskälla är behandlingsmedlet Terpezza. Enligt förvaltarna är efterfrågan på Terpezza stor, då undersökningar visat att coronapandemin inte bara gjort att behandling med Terpezza ofta pausats, utan även att många nydiagnosticerade patienter fortfarande väntar på att påbörja sin behandling.

I den negativa vågskålen fanns under månaden amerikanska Novocure, vars aktie enligt förvaltarna föll efter otydlig preliminär data från en fas II-studie inom levercancer. Aktiekursen reagerade negativt på bolagets data, då svarsfrekvensen inte uppnådde den nivå som bolaget har uppvisat i tidigare studier av denna tumörtyp, menar förvaltarna. Däremot anser förvaltarna vidare att bolagets delårsrapport återigen påminde marknaden om behovet av att utöka användningsområdet av bolagets teknologi.

Med hänvisning till bland annat disskusioner om pristak för läkemedel i USA, menar förvaltarna att vi inför framtiden sannolikt går mot ökad osäkerhet och volatilitet, vilket skapar huvudbry för förvaltare.

”Å ena sidan är värderingen för läkemedel och bioteknik i vissa avseende på en nära rekordlåg nivå i förhållande till marknaden i sin helhet. Å andra sidan är det sannolikt att osäkerheten
kommer att vara som störst i oktober/november, då den stora budgetprocessen (“reconciliation”) lär avgöras. Det gäller därför att vara disciplinerad och inte köpa alltför mycket under eventuella korrektioner”, skriver förvaltarna.

Samtidigt uppger förvaltarna att de behåller det längre perspektivet och att man sannolikt betraktar hösten som en mycket intressant tid att köpa in sig i denna typ av bolag. Dock fortsätter fonden att ha en icke obetydlig del av kapitalet i bolag i andra delsektorer som inte är kopplade till frågan om läkemedelspriser. De har visserligen en betydligt högre värdering, men många av dem utvecklas riktigt bra, avslutar förvaltarna.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % juli, 2021
Fond MM, förändring i procent -0,85
Fond i år, förändring i procent 11,12

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.