Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -5,1% i september, förvaltare ser många intressanta investeringsmöjligheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk med 5,1 procent i september, vilket innebär en uppgång på 7,3 procent sedan årsskiftet per den 30 september.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
Fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något sämre än den bredare marknaden under månaden. Samtliga delsektorer uppges ha backat på börsen, även om bioteknik inledde månaden väl.
”Viktiga kliniska data samt budrykten bidrog till att delsektorn bioteknik utvecklades väl under första delen av månaden, men en minskad riskaptit på marknaden generellt fick även denna sektor att sluta perioden på minus”, skriver förvaltarna.

Acceleron Pharma och Astra Zeneca var de två innehav som gav bäst portföljbidrag i september, medan Biogen och Apellis Pharmaceuticals gav sämst bidrag till avkastningen.
Acceleron steg då bolaget blev föremål för uppköpsrykten, något som även bekräftades då Merck i slutet av månaden lade ett bud som värderade Acceleron till 11,5 miljarder dollar, framgår det.
Vidare uppges Astra Zeneca ha presenterat kliniska data i september som stärker bolagets konkurrenskraft, samt breddar marknadspotentialen för de två cancerläkemedlen Lynparza mot prostatacancer och Enhertu mot bröstcancer.
Biogen tappade då lanseringen av Aduhelm mot Alzheimer har gått sämre än väntat, vilket har lett till sänkta prognoser, enligt förvaltarna. Samtidigt väntas ökad konkurrens inom området från bland annat Eli Lilly och Roche. Förvaltarduon anser dock att Biogens nuvarande värdering endast speglar begränsade kassaflöden från Aduhelm.
Apellis Pharmaceuticals föll kraftigt efter att bolagets fas 3-studie DERBY missat sin endpoint, vilket innebär att det är osäkert huruvida bolaget behöver genomföra ytterligare en studie innan ansökan om godkännande kan skickas in, framgår det. Dock presenterade bolaget även resultaten från fas 3-studien OAKS under månaden, som visade på visade på statistiskt säkerställd avtagande försämring jämfört med placebo, enligt rapporten.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att det finns ett antal frågor, såsom inflation, komponentbrist, smittspridning och kinesisk fastighetsmarknad, som aktiemarknaderna brottas med när vi går in i årets slutskede. Förvaltarna menar att frågetecken är karaktäristiskt för aktiemarknadens ambivalens under perioden september-oktober, och bedömer att de utmaningar marknaden står inför i allt väsentligt är hanterbara.
Enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark präglas hälso- och sjukvårdssektorn fortsatt av en hög innovationstakt och stora mänskliga behov av bättre behandlingar.
”Den (hälso- och sjukvårdssektorn, reds. anm.) har ljusa framtidsutsikter och innehåller många intressanta investeringsmöjligheter. Vi ser framtiden an, även om det är trist med höstmörker och rekyler på aktiemarknaden”, skriver förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt