Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR: +4% efter rotation till cykliskt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en månad som präglades av rotationen in i cykliska aktier, som nu gynnas av ekonomiska återhämtningen, noterade den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, en uppgång om 3,6 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 4 procent i RC1 (SEK).
Det skriver fondens förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för mars. Inom fondens investeringsområden kom positiva bidrag från delsektorerna läkemedel, medicinsk teknik och service, skriver förvaltarna. Sedan årsskiftet är fonden upp 5,6 procent (EUR) respektive 7,1 procent (SEK).

Förvaltarna lyfter fram de båda amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolagen Anthem och UnitedHealth Groups bland månadens bästa bidragsgivare:
”Sjukvårdsförsäkring är, till skillnad från läkemedelsbranschen, relativt konjunkturkänslig och sektorn gynnades av stigande amerikanska obligationsräntor och fortsatt hopp om en stark ekonomisk återhämtning”, förklarar förvaltarna.
Anthem, som är verksamt inom främst försäkringar till anställda och företag, gynnas just nu av sjunkande arbetslöshet i USA, och investerarna tog emot bolagets långsiktiga strategi om att skapa ett konsumentfokuserat, datadrivet och vertikalt integrerat försäkringserbjudande väl, skriver förvaltarna.
I UnitedHealth Groups fall förklaras uppgången av att det politiska läget, och dess följder för det amerikanska sjukförsäkringssystemet, börjat klarna. Till exempel anses större politiska reformer som skulle missgynna sjukvårdsförsäkringsbolagen osannolikt framöver, skriver förvaltarna.

På nedsidan återfinns Teladoc Health. Bolaget är USA:s största oberoende leverantör av virtuell vård, och har gått starkt under senaste året:
”Trots de mycket positiva utsikterna för året har dock Teladocs aktiekurs fallit tillbaka, i likhet med många andra teknologiaktier. Investerarnas fokus är just nu på bolag som gynnas av den starka ekonomiska återhämtningen efter pandemin, vilket har resulterat i lägre relativvärderingar för teknologiaktier i allmänhet”
Förvaltarna spår en stark period framgent, men framhåller att det är naturligt att hälso- och sjukvårdssektorn släpar efter, precis som den gjorde efter finanskrisen:
”Till skillnad från då är dock sentimentet kring enskilda bolag betydligt bättre och framtidsutsikterna är i allmänhet ljusare”, skriver förvaltarna.
Oron för en prisreform för läkemedel har dock fått förvaltarna att minska exponeringen mot bolag som är starkt beroende av fri prissättning, och ökat mot bolag med stor återhämtningspotential, skriver förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt