Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +3,2% i mars, minskat nettoexponering mot bakgrund av osäkra utsikter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S ökade med 3,2 procent i mars, vilket innebär att fonden har sjunkit med 5,8 procent sedan årsskiftet per den 31 mars.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
”De försämrade tillväxtutsikterna som nu spås för den globala ekonomin till följd av hög inflation och ökade geopolitiska spänningar ökade investerarnas intresse för defensiva tillgångar, vilket gynnade vår sektor”, skriver förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Lönsamma bolag med starka balansräkningar och låga värderingar uppges ha varit de som huvudsakligen bidrog till den positiva avkastningen under månaden.
Fondens bästa avkastningsbidrag i mars kom från Horizon Therapeutics och Eli Lilly, medan Nektar Therapeutics och Xencor gav sämst bidrag.

Läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics, som fokuserar på sällsynta sjukdomar, gick bra i mars mot bakgrund av dess stabila tillväxt och lönsamhet samt attraktiva värdering, framgår det.
Eli Lilly, ett läkemedelsbolag med fokus på diabetes, cancer och immunologiska sjukdomar, återhämtade sig på börsen under månaden efter en svag inledning på året, enligt rapporten.
”Bolaget har ett spännande år framför sig där avgörande resultat kommer att presenteras för tirzepatide inom fetma och data från konkurrenter inom alzheimer kommer att ge vägledningkring potentialen för donanemab, Lillys antikropp som reducerar amyloid-plack hos alzheimer-patienter”, skriver förvaltarna.
Eli Lilly uppges ha en av de mer attraktiva tillväxtprofilerna i sektorn, tack vare flera framgångsrika produktlanseringar.
Bioteknikbolaget Nektar Therapeutics sjönk kraftigt efter att ha presenterat nedslående resultat från en fas 3-studie inom malignt melanom, framgår det. I studien jämfördes bolagets läkemedelskandidat bempegaldesleukin i kombination med Opdivo, med standardbehandlingen som är monoterapi med just Opdivo. Ingen additiv klinisk effekt kunde uppvisas med kombinationsbehandlingen, vilket ledde till ett kraftigt kursfall för Nektar Therapeutics, enligt rapporten.
Xencor, ett bioteknikbolag med en portfölj av antikroppsteknologier som kan appliceras inom olika sjukdomar, backade på börsen i mars.
”Xencors aktiekurs utvecklades svagt under månaden. I likhet med många mindre amerikanska bioteknikbolag har aktiekursen halverats sedan toppen i februari förra året”, skriver förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att det obeskrivligt brutala och oväntat omfattande kriget i Ukraina har gett hälso- och sjukvårdssektorn en relativ fördel på aktiemarknaden. Börsutsikterna uppges dock utan tvivel vara osäkra, och förvaltarna har valt att fortsatt minska fondens relativt höga nettoexponering.
”Vi balanserar mellan övertygelsen att vår sektor i stort sett är oskadd av själva kriget och att osäkerheten och riskerna för de finansiella marknaderna som följer av stigande räntor och inflation samt lägre tillväxt otvetydigt har ökat”, skriver förvaltarna.
Förvaltarna bedömer vidare att rapportperioden kan komma att bjuda på mycket spännande köpmöjligheter, men räknar samtidigt med att detta år sannolikt kan bli ”baktungt”, med de största uppgångsmöjligheterna först efter det amerikanska mellanårsvalet i november.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt