Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,93 procent i april – läkemedelsbolag minst påverkade av ökad global osäkerhet

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,93 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Initialt skriver förvaltarna att nyhetsflödet under april dominerades av kriget i Ukraina samt en ökad oro för den stigande inflationsnivån vilket resulterade i att den globala marknaden sjönk kraftigt. Högt värderade tillväxtbolag drabbades extra hårt och Nasdaq noterade sin tyngsta månad sedan 2008. Många bolag presenterade även sin rapport för det första kvartalet under april.

Trots en orolig marknad har globala läkemedelsbolag, amerikanska försäkringsbolag samt läkemedelsdistributörer blivit mindre påverkade av finansiella osäkerheten vilket
även bekräftades av starka delårsrapporter.

”Investerarnas minskade riskvillighet påverkade bolag med höga värderingar och svaga balansräkningar negativt. Även bolag som påverkas av komponentbrist eller en försvagad efterfrågan till följd av sämre köpkraft hos konsumenterna hade en negativ utveckling”, skriver förvaltarna.

Bästa bidragsgivare under månaden var Merck & Co samt Eli Lilly. Det förstnämnda innehavet levererade en god kvartalsrapport som överträffade marknadens förväntningar samt gynnades av en låg värdering och en stark balansräkning.

I den negativa vågskålen återfinns bland annat Align Technology och Alnylam Pharmaceuticals.

Båda bolagen drabbades negativt av den ökade spridningen av omikron som bidrog till en minskad efterfrågan på bolagens produkter. Align Technology valde även att dra tillbaka sina helårsutsikterna för 2022 med hänvisning till det svårbedömda kring att bedöma hur snabbt efterfrågan återigen stabiliseras.

Framöver menar förvaltarna att man mer optimistiska och man bedömer att inflationen kommer toppa under 2022, kanske redan under första halvåret.

”Därutöver anser vi att risken för global recession i år är låg. Vinstutvecklingen ser ut att vara hygglig för 2022 vilket är anmärkningsvärt givet omfattande farhågor för stagflation. Allt detta är dock ingen garanti för stark börs. Marknaden vill antagligen se att centralbankerna börjar att bli klara med sina initialt litet större åtstramningar och det dröjer antagligen minst ett halvår”.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Anthem, Cigna följt av United Health.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % april, 2022
Fond MM, förändring i procent -4,93
Fond i år, förändring i procent -10,45

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.