Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,22 procent i mars – fortsätter att minska nettoexponeringen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,22 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,81 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarduon Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Initialt skriver förvaltarna att kriget haft en fortsatt stor påverkan på omvärlden där många länder reagerat med tuffa sanktioner mot Ryssland. Detta har lett till ett negativt utfall på redan hårt pressade försörjningskedjor. Olika insatsvaror som energi, metaller och spannmål har under månaden ökat kraftigt i pris.

Världens centralbanker har börjat flagga för att höja räntan då inflationen är den högsta på flera årtionden. Den amerikanska centralbanken höjde räntan under mars och planerar ytterligare 6 höjningar under året. Både ECB och Riksbanken förväntas att ta efter.

Gällande fondens avkastning var det främst lönsamma bolag med starka balansräkningar och låga värderingar som bidrog till fondens positiva avkastning.

Bästa bidragsgivare under månaden var Horizon Therapeutics och Eli Lilly.

”Horizon Therapeutics är ett amerikanskt läkemedelsbolag med fokus på sällsynta sjukdomar. Bolagets intäkter kommer från Krystexxa för behandling av refraktär gikt, samt Tepezza som är en IGF-1R-hämmare för behandling av glosögon orsakade av för högt sköldkörtelhormon. Båda produkterna har en stark tillväxtprofil som drivs av ett betydande medicinskt behov med få alternativa behandlingsmetoder. Bolagets stabila tillväxt och lönsamhet i kombination med en attraktiv värdering gynnade aktiekursen under mars månad”, skriver förvaltarna.

I den negativa vågskålen fanns Nektar Therapeutics och Xencor.

Nektar Therapeutics är ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar nya läkemedel för bland annat behandling av cancer. Bolaget föll efter att man presenterat nedslående resultat från en uppmärksammad fas III-studie inom malignt melanom.

Till följd av förväntade räntehöjningar och de orosmoln på marknaden har förvaltarna valt att minska fondens nettoexponeringen även denna månaden.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Eli Lilly & Co, Horizon Therapeutics och AbbVie.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % mars, 2022
Fond MM, förändring i procent 3,22
Fond i år, förändring i procent -5,81

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.