Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -10,4% i januari, ser kommande konsolidering inom sektorn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk med 10,4 procent i januari, en månad som präglades av påtaglig riskaversion på börserna.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
”Samtliga delsektorer bidrog negativt till fondens avkastning. Aktiekurserna för distributörer av läkemedel samt globala läkemedelsföretag klarade sig bäst, medan mindre bolag inom bioteknik och service noterade störst nedgångar. Ett av innehaven i fonden som finns inom HCIT-sektorn blev föremål för uppköp under perioden”, skriver förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens bästa avkastningsbidrag i januari kom från Vertex Pharmaceuticals och Jazz Pharmaceuticals, medan Orpea och Guardant Health gav sämst bidrag.

Vertex Pharmaceuticals aktie uppges ha tilldragit sig förnyat intresse efter fas 1-data från ett cellterapiprogram för behandling av typ 1-diabetes. Bolaget fokuserar på sällsynta sjukdomar och är marknadsledande inom cystisk fibros, men är i färd med att bredda sin forskningsportfölj, enligt rapporten.
”Den relativt låga värderingen tillsammans med starka kassaflöden från den existerande produktportföljen gjorde därmed att Vertex aktiekurs var en av de med starkast utveckling inom sektorn under januari”, skriver förvaltarna.
Även Jazz Pharmaceuticals fokuserar på sällsynta sjukdomar, med majoriteten av intäkterna från behandling av narkolepsi, enligt rapporten. Bolaget uppges i samband med en investerarkonferens ha presenterat positiva utsikter gällande försäljning och marginaler fram till 2025. Detta, i kombination med en attraktiv värdering, gav skjuts åt aktien i januari, framgår det.
Det franska vårdbolaget Orpea, som bedriver äldreomsorg i Europa, Sydamerika och Asien, blev föremål för negativ publicitet efter att i en nyligen utgiven bok ha anklagats för att ge undermålig vård och omsorg, enligt rapporten. Bolaget uppges neka till samtliga anklagelser, men dess styrelse har beslutat att två externa parter ska genomlysa verksamheten ordentligt i form av omfattande undersökningar. Aktien halverades under månaden.
”Bolaget verkar i en reglerad bransch där regelbundna kvalitetskontroller är en naturlig del av verksamheten, men styrelsen vill ändå säkerställa att undersökningarna av verksamheten sker utan några som helst hinder. Därför har styrelsen beslutat att entlediga bolagets vd. Vi fortsätter att följa utvecklingen”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Diagnostikbolaget Guardant Healths aktiekurs uppges ha satts under press (-30 procent i januari) mot bakgrund av positiva data från konkurrenten Exact Sciences, samt det allmänt negativa marknadssentimentet. Guardant Health utvecklar blodbaserade test för cancerdiagnosticering, och hur screeningprogrammet LUNAR-2 utvecklas kommer enligt förvaltarna att bli viktigt för bolagets framtida potential. Studieresultat från programmet inom kolorektalcancer förväntas under det första halvåret i år, framgår det.
”Efter januaris fall bör fonden nu komma in i ett konsolideringsskede. Biotekniksektorn bör inte tappa mer efter att ha fallit nästan 50 procent sedan toppen för ett år sedan. Goda, felfria operativa nyheter är dock en förutsättning för att enskilda mindre bolag inom bioteknik ska omvärderas signifikant”, skriver förvaltarna.
Förvaltarna konstaterar att de stora läkemedelsbolagen mestadels är mycket väl finansierade och bedömer att de förr eller senare kommer att börja köpa upp forskningsintensiva bolag igen.
”Efter det amerikanska mellanårsvalet i november bör stämningen inom bioteknik vara betydligt bättre, och vi positionerar oss för det”, skriver förvaltarna.
På kort sikt meddelar förvaltarduon att fondens större bolag inom de fem olika delsektorerna kommer att kunna leverera goda resultat, vilket ger stöd för en återhämtning för fonden.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt