News

Återöppning av Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)

11 januari, 2017 - Rhenman & Partners i media


I enlighet med prospektet för RHE L/S stängde fonden för investeringar från nya investerare vid årsskiftet 2015/2016 i och med att fondförmögenheten då översteg 500 miljoner euro. Fondförmögenheten understiger numera stipulerade 450 miljoner euro vilket föranleder en återöppning av RHE L/S. Detta innebär att både nya och nuvarande fondandelsägare kan investera i fonden tills fondförmögenheten […]