News

Återöppning av Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)

11 januari, 2017 - Rhenman & Partners i media


I enlighet med prospektet för RHE L/S stängde fonden för investeringar från nya investerare vid årsskiftet 2015/2016 i och med att fondförmögenheten då översteg 500 miljoner euro. Fondförmögenheten understiger numera stipulerade 450 miljoner euro vilket föranleder en återöppning av RHE L/S. Detta innebär att både nya och nuvarande fondandelsägare kan investera i fonden tills fondförmögenheten […]

Intervju: Staffan Knafve – Rhenman Global Opportunities L/S- Artikel i Fondmarknaden.se

13 oktober, 2016 - Okategoriserade


”Det här är en fond som kommer präglas av en koncentrerad långsiktig portfölj, ett antal ’high conviction’ positioner och vara relativt likaviktad. Många hedgefonder idag strävar efter att minimera risk, vi tillhör inte den kategorin utan försöker snarare få betalt för våra idéer och kan tåla svängningar på vägen” Staffan Knafve, Rhenman & Partners Läs […]