Kan en fond som stigit mer än 400% på tio år fortfarande vara köpvärd?

Kan en fond som stigit mer än 400% på tio år fortfarande vara köpvärd?

Här handlar du våra fonder

Om du vill köpa våra fonder så gör du det via din bank, fondkommissionär eller annat institut. Det går inte att köpa och sälja fondandelar via Rhenman & Partners.

I nuläget erbjuder vi flera olika andelsklasser. Valet handlar dels om insättningsgränser, dels om vilken valuta du föredrar som noteringsvaluta. Se fondfakta>

Det är viktigt att notera att Rhenman & Partners enbart är portföljförvaltare för fonderna. Rhenman & Partners har inte tillstånd att lämna och lämnar inga investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonderna, bör diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.

Som privatperson kan du köpa fonderna på nätet hos Avanza och Nordnet.

Healthcare – En sektor som växer

I OECD-länderna utgör hela Healthcare-sektorn cirka 12 procent av BNP. I snabbväxande länder som Kina och Indien ännu bara 4-5 procent. Jordens befolkning blir allt äldre och rikare. Vi kan därför förvänta oss en kraftig tillväxt för  Healthcare-sektorn – både i absoluta tal och som andel av BNP.
Rhenman & Partners hedgefond Rhenman Healthcare Equity L/S fokuserar uteslutande på hälso- och sjukvårdssektorn i världen. Under de drygt nio år fonden varit verksam har den avkastat 566 procent netto efter avgifter (IC1 EUR). Det innebär en genomsnittlig årlig avkastning på 20 procent efter avgifter.*

Unik förvaltningsprocess

Rhenman Healthcare Equity L/S har ett unikt  arbetssätt där ett välrenommerat vetenskapligt råd, bestående av sex professorer och medicinska forskare, regelbundet stöttar fondförvaltarna med kunskap och insikter inför investeringsbeslut. Ansvariga för förvaltningen är Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Henrik är biokemist med över 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning inom Healthcare-sektorn, Susanna är civilekonom med mer än 20 års erfarenhet av Healthcare.

Högst rankad

Fonden har uppmärksammats för sin värdetillväxt bland annat genom att rankas allra högst i Financial Times europeiska hedgefondsranking i juli 2018. Den har också vunnit fyra av fem möjliga priser i Nordic Hedge Awards 2017, bäst värdeutveckling bland samtliga nordiska hedgefonder över 5 år 2018. Healthcare blev topprankad av DI i september 2018, september 2019 och januari 2020 .

Se vår webcast här

Läs månadsbrev RHE L/S

Läs månadsbrev RGO L/S