Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Boka möten & frågor

Boka möte eller ställ en fråga till våra förvaltare

Rhenman & Partners Asset Management är en kapitalförvaltare med fokus på två nischfonder som administreras av FundRock Management Company S.A.: Rhenman Healthcare Equity L/S och Rhenman Global Opportunities. Rhenman & Partners har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Det innebär att Rhenman & Partners förvaltar fondernas tillgångar, d.v.s. köper och säljer värdepapper inom ramen för fondernas placeringsbestämmelser. Vi lämnar däremot inte investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.