Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Boka möten & frågor

Boka möte eller ställ en fråga till våra portföljförvaltare

Rhenman & Partners Asset Management är en kapitalförvaltare med fokus på portföljerna i två nischfonder som administreras av FundRock Management Company S.A.: Rhenman Healthcare Equity L/S och Rhenman Global Opportunities. Rhenman & Partners har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Det innebär att Rhenman & Partners förvaltar fondernas portföljer, d.v.s. köper och säljer värdepapper inom ramen för fondernas placeringsbestämmelser. Fonderna förvaltas av FundRock Management Company S.A., som uppdragit åt Rhenman & Partners Asset Management att förvalta fondernas portföljer. Vi lämnar däremot inte investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.

Vi besvarar frågor om fonderna på uppdrag av FundRock Management Company S.A. och enbart frågor som gäller portföljernas förvaltning och avkastning. Har du andra frågor, kan du ställa dessa till oss, så vidarebefordrar vi dessa till fondernas förvaltare FundRock Management Company S.A. i Luxemburg.

Vi vill uppmärksamma dig på att gällande regelverk om kundsekretess i Luxemburg innebär att Rhenman & Partners inte känner till investerarnas identitet och inte heller vet något om den enskildes investeringar i fonderna och att information därom inte heller får lämnas till Rhenman & Partners, annat efter särskilt skriftligt medgivande av investeraren i varje enskilt fall.