Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Läkemedelsbolag och bolag inom dagligvaror klarade sig bäst i mars – Rhenman Healthcare Equity L/S

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S SEK minskade 13 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den kraftiga börsnedgång som började i februari fortsatte in i mars på grund av coronavirusets fortsatt spridning i Europa. Mätt i svenska kronor sjönk världsindex med 11,7 procent i mars.

Samtliga sektorer hade breda nedgångar, där hälso- och sjukvård samt dagligvaror klarade sig bäst. Största nedgångar hade banker och energibolag.

Faron Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals var fondens främsta bidragsgivare under månaden. I den negativa vågskålen återfinns Esperion Therapeutics och Amarin som tyngde avkastningen mest.

”Coronaepidemins enormt negativa effekter på världsekonomin på kort sikt är på det hela taget väl kända. Det stora frågetecknet är vad som händer på några kvartals sikt. Kommer världsekonomin att kunna komma tillbaka med lika tydligt momentum som den hitintills har gjort i Kina? Eller kommer lågkonjunkturen att vara kvar och hjulen börja snurra först efter att vaccin och läkemedel finns till hands för att skydda och behandla befolkningarna? Kommer världsekonomin att ha skadats permanent till följd av konkurser, minskade inkomster och arbetslöshet och omöjliggöra eller försvåra en snabb återhämtning?”, skriver förvaltaren.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Roche Holding, Horizon Therapeutics och Vertex Pharmaceuticals.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % mars, 2020
Fond MM, föränding i procent -13
Fond i år, föränding i procent -18,3

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.