Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +4,4 i sep, uppköp gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S avancerade 4,4 procent i september, sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, medan svenska RC1 steg 6,1 procent. Hittills i år är IC1 EUR därmed upp 8,0 procent, medan IC1 SEK noterar +7,6 procent.
Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som meddelar att samtliga delsektorer gick starkt i spåren av ett större uppköp inom biotekniksektorn.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Immunomedics och Novocure medan Nektar Therapeutics och Macrogenics var fondens främsta sänken, framkommer det.
Amerikanska bioteknikbolaget Immunomedics utvecklar bland annat antikroppsbaserade läkemedel med fokus på cancer och under månaden fick bolagets nylanserade läkemedel sacituzumab govitecan godkänt för behandling av refraktär, metastaserande trippelnegativ bröstcancer, som idag har mycket begränsade behandlingsalternativ, meddelar förvaltarparet.
”Gilead Sciences lade under perioden ett bud på företaget med en premie på 108 procent, vilket motsvarar en bolagsvärdering på 21 miljarder dollar”, tillägger förvaltarna.
När det kommer till Novocure steg aktien med 35 procent under månaden till följd av flera positiva nyheter, bland annat nämner Henrik Rhenman och Susanna Urdmark positiva ersättningsstrukturer samt utökad patientrekrytering till några av bolagets kliniska studier.

Nektar Therapeutics, som enligt förvaltarna har en unik plattform med pegylering av läkemedelsubstanser, hade det kämpigare och sållade sig till portföljens förlorare.
”Avsaknaden av nya kliniska data under hösten spär på investerarnas oro att den första läkemedelskandidaten inte är tillräckligt väl dokumenterad i tidig klinisk fas för att genomgå de omfattande registreringsstudier som nu pågår. År 2021 kommer att bli ett avgörande år för företaget”, skriver förvaltarduon.
Även Macrogenics bidrog negativt till fondens utveckling, efter att ha utvecklats väldigt starkt under sommarhalvåret till följd av oväntat lovande data. Enligt förvaltarna behövs mer kliniska data för att ta aktien till en ny nivå där bolaget kan sägas ha ytterligare en läkemedelskandidat som har ”proof-ofconcept” och de konstaterar att 2021 även kommer vara ett avgörande år för Macrogenics.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att fonden onekligen haft en stark utveckling i september, men också att risken ökat för bakslag i oktober.
”Vi anser dock att det är värt att ha en relativt hög nettoexponering i fonden under denna kritiska period”, skriver förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark är säkra på att hälso- och sjukvårdssektorn kommer att se mycket attraktiv ut när det amerikanska valet är över. De noterar att värderingen är i nivå med det historiska snittet och att en Bidenadministration kommer att öka den federala budgeten för sjukvården.
”Vår bedömning är att vi står inför ett mycket lovande vinterhalvår på de finansiella marknaderna för hälso- och sjukvårdssektorn. Fortsatta uppköp visar på underliggande stora värden. De långsiktigt starka trenderna är intakta och marknaden kan förhoppningsvis snart lyfta blicken från dagspolitiken till de lovande medicinska möjligheterna”, avslutar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt