Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,75 procent i augusti

Rhenman Healthcare Equity L/S (SEK) steg 3,75 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades, likt föregående månad, svagare än den globala marknaden. Delsektorn bioteknik var fortsatt svag under augusti, men är sedan årsskiftet den delsektor som har utvecklats starkast, med en uppgång på cirka 6 procent i euro (Nasdaq Biotech Index), trots en försvagning av den amerikanska valutan på över 6 procent.

Delsektorn medicinteknik har haft en fördröjd återhämtning, men har under de senaste två månaderna haft en starkare utveckling än övriga delsektorer.

Fonden steg med 4,0 procent räknat i fondens huvudklass IC1 (EUR), och steg med 3,8 procent räknat i RC1 (SEK). Samtliga delsektorer gav positiva bidrag till fondens utveckling. Tre av
fondens innehav blev föremål för uppköp under perioden.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Horizon Therapeutics och Aimmune Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var Biomarin Pharmaceuticals och Adverum Biotechnologies.

Förvaltaren kommenterar hur höjda försäljningsutsikter för Horizon Therapeutics
Tepezza fick aktiekursen att stiga.

”Horizon Therapeutics är ett amerikanskt läkemedelsbolag med fokus på sällsynta sjukdomar. Bolagets produkt Tepezza som lanserades tidigare i år uppvisade en fortsatt stark tillväxt under
andra kvartalet och slog återigen marknadens förväntningar. Tepezza är en IGF-1R-hämmare för behandling av glosögon orsakade av för högt sköldkörtelhormon. Förutom kirurgi har alternativa behandlingsmetoder tidigare saknats. Lanseringen av Tepezza har tagits emot mycket väl av behandlande läkare som ser en bred potential för produkten i olika stadier av sjukdomen.
I samband med delårsrapporten för andra kvartalet höjde bolaget försäljningsutsikterna för produkten och ser nu en marknadspotential på 3 miljarder dollar mot tidigare 1 miljard dollar, vilket fick aktiekursen att reagera mycket positivt.”

Presidentvalet en av de tyngsta händelserna framöver, enligt förvaltaren.

”Vi går nu in i en höst med ett amerikanskt val och allt vad det innebär av hög volatilitet, politiska utspel och sektorrotationer. Ett jämnt val är för handen och spänningen kommer att stiga markant inför valdagen. Oron för ett eventuellt behov av omräkning av valresultatet diskuteras redan intensivt. Marknaden i sin helhet är dock stark, sektorn är i gott skick och värderingarna av våra bolag är attraktiva. I själva verket är bolagen prissatta för låg tillväxt, vilket knappast är i samklang med demografi och medicinska behov och möjligheter. Framför allt är den politiska inställningen till sektorn en annan nu än för fyra år sedan. Då sågs läkemedelsbolagen som en betydande del av problemet. Idag ses de snarast som en del av lösningen. En skördetid torde ligga framför oss med nya produkter, nya indikationer och nya marknader. Vi går en spännande och lovande period till mötes.”

Rhenman Healthcare Equity L/S, % augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent 3,75
Fond i år, förändring i procent 1,36

 

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.