Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 1,53 procent i maj – Centene och CVS Health gynnade avkastningen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 1,53 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,59 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Rhenman.

”Expansiva budgetförslag och ökade geopolitiska spänningar. Maj är en av de månader under börsåret då politik och makroekonomi är i fokus i avsaknad av resultatrapporter och andra företagsnyheter. Så även i år. Efter ett starkt första tertial, då börserna drevs av oväntat goda bolagsvinster, och framsteg i pandemibekämpningen skapade förväntningar på en snabbt stigande tillväxt, lugnande börsutvecklingen ned sig”, skriver förvaltaren inledningsvis.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Centene och CVS Health. Sämsta bidragsgivare var Guardant Health och Iovance Biotherapeutics.

Centens omorganisation togs väl emot av investerarkåren. Investerare har länge efterfrågan större detaljrikedom i den finansiella rapporteringen hos bolaget och oroat sig över att det saknas en successionsplan för bolagsledningen.

”Aktiekursen reagerade därför positivt när företaget annonserade en omorganisation där bland annat den högt ansedde Drew Asher tillträder som ny finanschef. Omorganisationen visar på en lyhördhet hos bolaget och bidrar med en tydlig grund för företagets långsiktiga strategiska inriktning”, skriver Rhenman.

CVS Health steg efter en kvartalsrapport. CVS Health är ett helintegrerat hälsobolag som kontrollerar den största apotekskedjan, det största läkemedelsförmånsbolaget och det tredje största sjuvårdsförsäkringsbolaget i USA. Bolaget släppte under månaden en stark kvartalsrapport som överträffade marknadens förväntningar och gav stark vägledning för helåret.

”Den kanske viktigaste enskilda händelsen för fonden under maj var det brev som tio amerikanska kongressledamöter skickade till representanthusets talman Nancy Pelosi. I brevet vädjade de om att en kommande läkemedelsreform ska utformas utifrån konsensus mellan demokraterna och republikanerna i kongressens båda kamrar, samt mellan andra viktiga amerikanska intressenter med syfte att värna om läkemedelsindustrins innovationsförmåga. Hälften av de tio representanterna var från delstater där läkemedelsindustrin är stark, Kalifornien och nordöstra USA, men det fanns även representanter från andra stora delstater”, kommenterar förvaltaren avslutningsvis.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % maj, 2021
Fond MM, förändring i procent -1,53
Fond i år, förändring i procent 6,59

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.