Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Bästa hedgefonderna hittills i år, Rhenman-fonder i toppen – februariuppdatering

Hedgefonderna utvecklades på gruppnivå svagt positivt i januari såväl som i februari. I toppen återfinns två Rhenman-fonder, enligt fonddatabasen Morningstar.

Det rör sig om totalt 176 hedgefonder, justerat för flera andelsklasser, till försäljning för svenska småsparare. Det bör nämnas att nettoexponeringen varierar kraftigt inom kategorin, samt att kategorin som helhet inrymmer många olika hedgefondstrategier.

I toppen finns den hälsovårdsorienterade hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, med en uppgång om 21,3 procent hittills i år, per utgången av februari. Fonden hade en väldigt stark januarimånad, till stor del pådrivet av biotekniksektorn.

På andra plats kommer Alger Dynamic Opportunities som ökat med 17 procent hittills i år. De största innehaven i den fonden vid årsskiftet var Chegg, Firstservice och Amazon med portföljvikterna 2,9, 2,6 respektive 2,4 procent.

Rhenman Global Opportunities L/S har ökat 16,3 procent hittills i år, vilket medför att fonden hamnar på tredje plats. Förvaltarteamet bakom fonden har under en längre tid argumenterat för att aktiemarknadernas syn på framtiden är väl mörk.

På fjärde och femte plats återfinns GAM Star Global Selector II samt Coeli Absolute European Equity, som stigit med 15,8 procent respektive 11,9 procent under årets två första månader.

Coeli Absolute European Equity utvecklades positivt i januari och i februari. I den senaste månadsrapporten framgick det att nettoexponeringen (justerad för Cinnober och två onoterade innehav) ökades från drygt 60 procent vid inledningen av januari, till 70 procent vid slutet.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire