Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S: -2,7% i okt, sämsta månad sedan mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med både ökad smittspridning och ökad oro för det amerikanska valet noterade Rhenman Healthcare Equity L/S sin sämsta månad sedan mars. Rhenman Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, rapporterar en nedgång med 2,7 procent för fondens huvudklass IC1 (EUR) och ned 4 procent för den svenska andelsklassen RC1 (SEK).
Det skriver förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för fonden för oktober månad. Fondens huvudklass har sedan årsskiftet presterat +5,1 procent.

”Efter betydande återhämtningar sedan bottennoteringarna i slutet av mars, där särskilt amerikanska teknologibolag utvecklats mycket starkt, präglades oktober av vinsthemtagningar och en allmänt ökad försiktighet. Trots överlag starka rapporter blev kursreaktionerna återhållsamma”, kommenterar fondförvaltarna.
Månaden har präglats av accelererande samhällsspridning av Covid-19 framför allt i Europa, skriver förvaltarna. Under månaden har såväl världsindex, de europeiska och amerikanska indexen backat, rapporterar förvaltarna.

Fondens negativa avkastning under månaden tillskrivs bland andra Vertex Pharmaceuticals och Roche, som blev månadens sämsta bidragsgivare.
Vertex Pharmaceuticals är ett amerikanskt forskningsbolag inom behandling av cystisk fibros (CF). Förhoppningarna var höga på studien kring Alfa-1-antitrypsinbrist (AATbrist), en ärftlig sjukdom som påverkar lever och lungor. Studien misslyckades dock, och resultat blev ett kursfall motsvarande 16,6 miljarder dollar under oktober, skriver fondförvaltarna.
Roche tappade 5 procent under månaden, ett bolag som förvaltarna vanligen ser som ett av sina mest stabila bolag, med stabilitet i intäkter, vinster och kassaflöden. Bolaget har dock pressats när hela branschen har värderats ner menar förvaltarna:
”Läkemedelsbolagen har varit den delsektor som har utvecklats sämst under pandemin. Värderingen av läkemedelssektorn är idag historiskt låg, både i absoluta och relativa termer, mest sannolikt på grund av en överdriven oro för prisreformer på den amerikanska marknaden”, kommenterar förvaltarna.

Fondens största positiva bidragsgivare blev amerikanska bioteknikbolaget Myokardia, som steg efter att bolaget fått bud på sig med 61 procent premie, och Mirati Therapeutics, som ökade 31 procent efter att presenterat ny data från sin forskning kring genmutationer kopplade till cancer, framgår det av rapporten.
Förvaltarna säger sig invänta utgången av det amerikanska valet, men tror med Biden som sannolik vinnare att en lugnare politisk miljö är att vänta:
”Sektorn var kraftigt översåld dagarna före valet. Vi förväntar oss nu bättre tider, och om det inte inträffar några oväntade politiska förvecklingar eller makroekonomiska chocker förknippade med en andra våg i pandemin bör vi få en god utveckling framöver”, avslutar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt