Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Hälso- och sjukvårdsaktier har fått extra uppmärksamhet – Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 15,1 procent i april

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 15,1 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Hälso- och sjukvårdsaktier var en av de sektorer som uppvisade högst avkastning under månaden. Förvaltaren uppger att många av de större bolagens defensiva karaktär, tillsammans med ett förbättrat sentiment, har ökat investerarnas intresse för sektorn.

Fonden steg 15,1 procent räknat i fondklassen RC1 (SEK). Samtliga delsektorer gav positiva bidrag till fondens utveckling, med bioteknik som den delsektor som stod för det största positiva bidraget, följt av läkemedel. Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Immunomedics och Horizon Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var Faron Pharmaceuticals och Biogen.

Förvaltaren tror fortsatt på branschen.

”Vi förväntar oss att det stora och förnyade intresset för hälso- och sjukvårdssektorn ur aktiemarknadsperspektiv kommer att bestå. Den underliggande efterfrågan är mycket god, betalningsviljan är fortsatt hög och kapaciteten att vårda och behandla bara är temporärt reducerad”.

”Företagen i sektorn påverkas dock olika av pandemin och vi har ökat fondens andel av företag som vi anser bäst skulle klara en ny covid-19-våg under hösten. Vi är optimistiska att sektorn kan fortsätta återhämtningen och att värderingarna nu till och med kan komma att stiga över sitt historiska genomsnitt”.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % april, 2020
Fond MM, förändring i procent 15,1
Fond i år, förändring i procent -6,0

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.