Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +17,0% i april, ”överraskande återhämtning”

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Flera ”rekord” slogs i allt från ökningar av arbetslöshet till minskat flygande och företagens sjunkande förväntansvärden. Även om en viss återhämtning kommer att ske i höst blir 2020 det sämsta året i världsekonomin sedan andra världskriget.
Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S.
Fonden återhämtade sig ordentligt i april efter det stora fallet i mars och noterades upp 17,0 procent för månaden i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). Andelsklassen RC1 (SEK) steg 15,1 procent. Avkastningen hittills i år uppgår därmed till -7,5 procent i euro och -5,9 procent i svenska kronor.

Hälso- och sjukvårdsaktier var en av de sektorer som uppvisade störst avkastning under månaden. Många av de större bolagens defensiva karaktär, tillsammans med ett förbättrat sentiment, har ökat investerarnas intresse för sektorn, skriver förvaltarna.
För fondens del gav samtliga delsektorer positiva bidrag till fondens utveckling. Bäst gick det för bioteknik, följt av läkemedel. Sett till enskilda bolag stod Immunomedics och Horizon Therapeutics för de största uppgångarna.
Amerikanska bioteknikbolaget Immunomedics läkemedel sacituzumab govitecan fick godkänt av FDA i april, vilket ledde till en stark utveckling för aktiekursen som mer än fördubblades under perioden, skriver förvaltarna.
Horizon Therapeutics, som fokuserar på sällsynta sjukdomar, drabbades av pandemin då deras läkemedel oftast behöver injiceras i samband med läkarbesök – något som minskat i och med social distansiering.
”Det saknas dock alternativa behandlingsmetoder, och patienterna kommer därför att kunna behandlas när restriktionerna lyfts. Investerarna har i växande grad accepterat ett temporärt tapp i försäljningen och aktien återhämtade sig starkt under månaden”, förklarar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Det finska forskningsbolaget Faron Pharmaceuticals var efter en stark utveckling under mars en av de sämsta bidragsgivarna till fonden i april, framkommer det. Att den gick starkt i mars berodde på att bolaget deltar i en omfattande studie för behandling av svår lunginflammation där även covid-19-patienter ingår.
”Den svaga aktiekursutvecklingen under april orsakades av att bolaget gjorde en nyemission men även till viss del vinsthemtagning efter den starka utvecklingen i mars”, skriver förvaltarduon.
Biogen, som har stora förhoppningar på sin antikropp aducanumab för att ta igen en del av det förväntade försäljningstappet från deras produkter mot multipel skleros, nämns även som sänke. Utvecklingen av aducanumab beskrivs som krokig, vilket har orsakat en mycket volatil aktiekursutveckling det senaste året, framkommer det.

Hälso- och sjukvårdssektorn tillhör de sektorer som totalt sett har klarat det stora börsfallet bäst och återhämtningen blev överraskande stark, menar förvaltarna.
”Vi förväntar oss att det stora och förnyade intresset för hälso- och sjukvårdssektorn ur aktiemarknadsperspektiv kommer att bestå. Den underliggande efterfrågan är mycket god, betalningsviljan är fortsatt hög och kapaciteten att vårda och behandla bara är temporärt reducerad”, resonerar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark samtidigt som de påpekar att företagen i sektorn påverkas olika av pandemin.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt