Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider bättre än många andra – Rhenman Healthcare Equity L/S

Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider bättre än många andra, förklarar förvaltarteamet bakom Rhenman Healthcare Equity L/S i den senaste månadsrapporten för fonden.

Det skulle gynna fonden, som fokuserar på denna sektor. Förvaltarteamet tillägger dock att fonden har samtidigt en ganska hög andel mindre och medelstora bolag vilket kan motverka en sådan utveckling. Detta trots bolagens gynnsamma värderingar, eftersom denna del av aktiemarknaden anses vara mer volatil.

Vidare går marknaden mot den tid på året då aktiemarknaden ofta är lite svagare. Augusti- och septemberperioden har som ett genomsnitt över alla år sedan andra världskrigets slut varit perioden med svagast resultat.

Förvaltarteamet har ändå i grunden en optimistisk syn på hälsovårdssektorn.

”Våra bolag möter en mycket god efterfrågan i en marknad med relativt stabila förutsättningar – trots den politiska retoriken, samt gynnas av snabba forskningsmässiga och teknologiska framsteg. Attraktiva värderingar pekar på fortsatt stora möjligheter till god avkastning”, kommenterar fondens förvaltningsteam.

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg 3,1 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 28,5 procent sedan årsskiftet.

Ljuspunkter i portföljen var bland annat Novocure och Galapagos.

Under juli fortsatte aktiekursen i Novocure att stiga tack vare en upplevt stark delårsrapport samt ett positivt ersättningsbeslut från CMS (Medicare och Medicaid) för Optune.

Galapagos har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Gilead för kommersialisering av filgotinib. I mitten av månaden breddades bolagens samarbete, varpå aktien rusade.

På minussidan märktes istället Nektar Therapeutics, då i slutet av perioden meddelade FDA att de förlänger granskningstiden för Nektars läkemedel, mot bakgrund av opioidkrisen i USA.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Eli Lilly, Roche och Novocure.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.