Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +3,1% i juli, tagit ned nettoexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,1 procent i juli, sett till sin huvudandelsklass IC1 (EUR), samtidigt som det breda hälsovårdsindexet MSCI HC avancerade med 0,9 procent i euro. Fondens svenska andelsklass RC1 (SEK) ökade med 4,1 procent.
Det framgår av en månadsuppdatering från förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, där fondens avkastning hittills i år anges till 22,4 procent för IC1 (EUR) och 28,5 procent för RC1 (SEK).
Förvaltarna har sänkt fondens nettoexponering mot aktiemarknaden i juli, då de förväntar sig en försämrad global konjunktur och högre volatilitet i takt med att marknaden ska anpassa sig till förändrade förutsättningar. De pekar på att geopolitiska kriser såsom brexit och demokratiunderskott i exempelvis Ryssland och Kina ser ut att bli alltmer invecklade och svårlösta, samtidigt som dess påverkan på världsekonomin blir allt större.
”Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider
bättre än många andra, vilket skulle kunna gynna fonden relativt sett. Vår ganska höga andel mindre och medelstora bolag kan dock motverka en sådan utveckling, trots dessa bolags gynnsamma värderingar, eftersom denna del av aktiemarknaden oftast är mer volatil”, skriver förvaltarna.
Fondens två bästa avkastningsbidrag i juli kom från Novocure och Galapagos.
Gällande det amerikanska medicinteknikbolaget Novocure meddelar förvaltarna att aktien (efter en redan stark utveckling i år) fortsatte att stiga under månaden, i kölvattnet av en stark delårsrapport samt ett positivt ersättningsbeslut från CMS för sin produkt Optune. Produkten behandlar cancer genom att elektriska fält stör tumörens celldelning, och Optune är godkänd för att behandla hjärncancerformen glioblastom, enligt uppdateringen.
”Produkten blev nyligen även godkänd för behandling av mesoteliom och förhoppningar inför kommande studieresultat från ytterligare indikationer (pankreas-, lung- och äggstockscancer), samt en högre förväntan om en bredare acceptans för bolagets teknologi, har varit viktiga drivkrafter för aktieutvecklingen under 2019”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som lägger till att Novocure är fondens bästa bidragsgivare så här långt i år.
Det belgiska bioteknikbolaget Galapagos uppges ha stigit kraftigt efter att bolagets samarbete med Gilead Sciences avseende utvecklingsprojektet filgotinib utökats under månaden. Galapagos mottog en engångsbetalning om 3,95 miljarder dollar från Gilead, som dessutom ökade sitt ägande i bolaget från 12,2 till 22,0 procent genom en riktad emission, meddelar förvaltarna.
Sämre gick det för det amerikanska läkemedelsbolaget Intra-Cellular Therapies, inriktat på det centrala nervsystemet (CNS), som åkte på två bakslag under månaden. Dels lyckades bolaget endast visa på statistiskt säkerställd effekt i en av två aktuella studier inom bipolär sjukdom, vilket enligt förvaltarna inte är ovanligt inom CNS men skapar större osäkerhet kring framtidspotentialen. I tillägg till det meddelade FDA i slutet av månaden att ett rådgivande möte ställs in.
”Eventuellt kommer också granskningstiden att behöva förlängas för Lumateperones godkännande inom schizofreni efter mottagandet av den kompletterande information som FDA hade efterfrågat. Sammantaget fick detta aktien att falla kraftigt”, skriver förvaltarna.
Även Nektar Therapeutics nämns som en negativ bidragsgivare i juli.
Åtskilliga oroshärdar på makrofronten till trots, meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att de i grunden är optimistiskt inställda till den sektor där fonden verkar.
”Våra bolag möter en mycket god efterfrågan i en marknad med relativt stabila förutsättningar – trots den politiska retoriken, samt gynnas av snabba forskningsmässiga och teknologiska framsteg. Attraktiva värderingar pekar på fortsatt stora möjligheter till god avkastning”, skriver de.
Fondens fem största innehav vid juli månads utgång var Eli Lilly, Roche, Novocure, Novartis och Vertex Pharmaceuticals. Nettoexponeringen uppgick till 127 procent.

Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt