Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: ”Goda förutsättningar inför en lågkonjunktur”

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S föll tillbaka med 4,1 procent i augusti, sett till sin huvudandelsklass IC1 (EUR). Fondens svenska andelsklass RC1 (SEK) backade med 3,1 procent, samtidigt som det breda hälsovårdsindexet MSCI HC avancerade med 1,2 procent i euro.
Det framkommer av en månadsrapport från förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Hittills i år ligger avkastningen för fonden (RC1 SEK) på 24,5 procent.

Månadens bästa avkastningsbidrag kom från amerikanska läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics och bioteknikbolaget G1 Therapeutics.
”I samband med en mycket god delårsrapport som överträffade förväntningarna bekräftade bolaget möjligheten för Teprotumumab att bli godkänd redan i början av nästa år. Detta gjorde att aktien hade en stark utveckling under månaden”, skriver förvaltarna om Horizon Therapeutics
G1 Therapeutics starka kursutveckling under augusti hänför förvaltarduon till att bolagets produkt Trilaciclib beviljades genombrottsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Sämre gick det för Nektar Therapeutics, som tyngde fondens utveckling mest under månaden. Bolaget meddelade att de har haft problem med tillverkningsprocessen för en av läkemedelskandidaterna, vilket påverkat tumörresponsen i de olika studierna.
Även medicinteknikbolaget Abiomed nämns som en av månadens sämsta bidragsgivare, efter att bolaget kommit med en rapport som visade en sämre försäljning än väntat.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark noterar att negativa uttolkare succesivt fått allt mer plats under det senaste året, trots att företag visat på goda resultat. Enligt förvaltarna visar detta att investerare blir alltmer övertygade om att världsekonomin inte bara ska bromsa in utan gå in i en regelrätt recession.
Om vi står inför ett sämre konjunkturläge påpekar förvaltarna att forsknings- och utvecklingsbolag, som är beroende av fortsatta nyemissioner, kommer få det tufft medan de större bolagen med starka kassaflöden relativt sett blir mer attraktiva, jämfört såväl med forsknings- och utvecklingsbolag som med konjunkturkänsliga bolag.
”I ett scenario med sämre konjunktur blir det därför särskilt viktigt att huvudsakligen investera i bolag som uppfattas ha en stark finansiell ställning och vars efterfrågan inte påverkas påtagligt av lägre ekonomisk tillväxt. Fonden har trots sina innehav i mindre utvecklingsbolag en stor övervikt i stora och medelstora företag, och bör ha goda förutsättningar att utvecklas väl även i en eventuell lågkonjunktur”, avslutar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt