Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Eq L/S: +5,0% i nov, ser hyggligt 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Makrofaktorer fortsatte att påverka investerare i november, då oro för handelskonflikter, räntehöjningar i USA och europeisk politik ställde frågor om en möjlig sämre ekonomisk utveckling. Den sammantagna avkastningen på globala aktiemarknader blev -0,1 procent i svenska kronor, och på sektornivå framträdde en blandad utveckling. De defensiva sektorerna hälso- & sjukvård samt ”utilities” gick bäst medan energi- och it-bolag placerade sig i botten.
Det framgår av en månadsrapport för sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.
Samtliga delsektorer fonden verkar inom steg under månaden; det vill säga medicinteknik, tjänster, läkemedel och bioteknik, och det breda hälsovårdsindexet MSCI HC ökade 5,2 procent i euro, enligt rapporten.
Bäst bidrag till fondens avkastning kom från de båda amerikanska bioteknikbolagen Exelixis och Alexion Pharmaceuticals, medan den amerikanska apotekskedjan Diplomat Pharmacy och det amerikanska läkemedelsbolaget Aerie Pharmaceuticals stod för de sämsta portföljinslagen i november, meddelar förvaltarna.

Amerikanska dollar svarar för majoriteten av fondens valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Exelixis läkemedel Cabometyx är godkänt för behandling av njurcellscancer av första och andra linjen, enligt rapporten. ”Under november erhöll bolagets samarbetspartner Ipsen även ett godkännande för att Cabometyx får användas för behandling av levercancer på den europeiska marknaden. Detta,
tillsammans med en delårsrapport som visade på en stark försäljningstillväxt, gav en stark utveckling av aktiekursen
under november”, skriver förvaltarna.
Alexion, inriktat på sällsynta sjukdomar, såg en återhämtning i sin aktie efter svaghet i oktober då investerare oroade sig över potentiell ny konkurrens, enligt portföljteamet, som ser ett förväntat kommande godkännande av läkemedlet ALXN1210 som en anledning till att aktien vände upp.
Aktiekursen i Diplomat gick i motsatt riktning efter att bolagets kvartalsrapport var en besvikelse och innehöll sänkta utsikter för helåret 2018, skriver förvaltarna. ”Aktiemarknaden uppfattar dessutom pågående kontraktsförhandlingar inför nästa år som en ökad osäkerhet, vilket resulterade i kraftig negativ kursrörelse under november”, tillägger de.
Det andra tydligt negativa avkastningsbidraget, Aerie Pharmaceuticals, har pressats då marknaden är tveksam till att bolaget kommer kunna nå sin prognostiserade försäljning för helåret, enligt förvaltarna. Bolaget lanserade sitt läkemedel Rhopressa i USA under årets andra kvartal och den inledande reaktionen uppges emellertid ha varit positiv. Aerie fokuserar på ögonsjukdomar, och dess Rhopressa behandlar så kallat intraokulärt tryck i glaukom.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark menar att det mesta av den volatilitet som setts under hösten bör ligga bakom oss, givet att framsteg sker i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina samt att risken för en hård Brexit, en sorti utan avtal, inte ökar.
”Vi ser därför möjligheter till en fortsatt upphämtning för fonden efter höstens sättning, men de sämre konjunkturutsikterna kan innebära att det dröjer. Det viktiga är emellertid att sektorns förutsättningar är fortsatt goda”, skriver portföljduon.
Förvaltarna bedömer att världsmarknaden för läkemedel bör kunna växa med 5-6 procent nästa år, förutsatt att världsekonomin inte bromsar in påtagligt och därmed påverkar sektorn negativt. Förvaltarna menar att värderingarna inte är utmanande i någon av fondens delsektorer och att branschen av allt att döma står inför ett hyggligt 2019.
Vid utgången av november var de fem största positionerna i fonden Abiomed, CVS Health Corp, Novartis, Vertex Pharmaceuticals samt Roche Holding Ltd Pref.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt

November SÅ November SÅ
Fond +5,0 (EUR) +13,8 +4,5 (SEK) +17,7
Jmf-index 0,0 (EUR) -0,1