Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Eq L/S: ”Värderingar påtagligt attraktiva”

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Världsindex för aktier föll cirka 10 procent i svenska kronor i december under vad som sammantaget var den sämsta decembermånaden sedan andra världskriget. Medan det finns många tänkbara förklaringar till den kraftiga nedgången tyder mycket på att investerarna oroade sig för en möjlig kraftig avmattning av världskonjunkturen, och därmed väsentligt lägre företagsvinster 2019.
Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadskommentar, där de konstaterar att fondens ditintills positiva avkastning för 2018 utraderades i december.
Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

Utveckling för huvudandelsklassen sedan starten i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom Genmab och Fibrogen medan CVS Health och Alexion Pharmceuticals gav sämst bidrag.
”De positiva resultaten från en klinisk studie som presenterades på en cancerkonferens i början av månaden resulterade i en stark relativ utveckling av aktiekursen under december”, skriver förvaltarna om det danska bioteknikbolaget Genmab.
Det amerikanska bioteknikbolaget Fibrogen hade en stark aktieutveckling, vilket förvaltarna tillskriver två händelser. Dels presenterades positiva resultat från en fas III-studie, och dels erhöll bolagets partner Astra Zeneca ett godkännande för Roxadustat i Kina, meddelar förvaltarduon.
Tjänstebolaget CVS Healths aktie påverkades negativt av att en domare i Texas under månaden ogiltigförklarade USA:s förra president Barrack Obamas sjukvårdsreform som infördes 2010.
”En reform som syftade till att fler amerikaner skulle teckna en sjukvårdsförsäkring och därmed få tillgång till bättre sjukvård. Domen har överklagats och många med oss gör bedömningen att domen kommer att prövas i Högsta Domstolen och att man där sannolikt gör en annan bedömning”, skriver förvaltarna.
Det amerikanska bioteknikbolaget Alexion Pharmaceuticals, inriktat på sällsynta sjukdomar, såg sin aktie falla kraftigt i linje med biotekniksektorn i stort under månadens första halva. En återhämtning skedde dock mot månadens slut då bolagets produkt Ultomiris (ALXN1210) blev godkänt av FDA två månader tidigare än väntat, enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens tapp i december innebar det näst största i dess historia och överträffades endast av januari 2016, då Donald Trump under sin presidentvalskampanj twittrade att läkemedelsindustrin ”kommer undan med mord”.
Förvaltarna konstaterar att fonden med facit i hand gick in i december med en för optimistisk marknadssyn, då de såg framför sig en stark avslutning på ett i övrigt mediokert år. Hedgefonden hade under månaden en hög nettoexponering, vilket tillsammans med en relativt hög exponering mot bioteknik och service bidrog till att fallet blev större än för marknaden respektive sektorn som helhet, enligt förvaltarna. Ytterligare en orsak till den relativa svagheten var exponering mot mindre och medelstora bioteknikföretag, som inte ingår i globala sektorindex och som dessutom föll allra mest, lägger de till.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att de till följd av fondens kraftiga fall avser reducera nettoexponeringen i januari. De har dock en positiv grundsyn gällande förutsättningarna framöver.
”Vi vill framhålla att vi har en fortsatt stark framtidstro på sektorn och sektorns alla delsektorer, inte minst bioteknik. Värderingarna är, anser vi, påtagligt attraktiva i såväl absoluta tal som i historisk jämförelse”, skriver förvaltarna.
Vidare pekar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark på att sektorn fortsatt växer snabbare än världsekonomin, och de anser att innovationshöjden och innovationstakten är den högsta som någonsin setts.
”Allt detta talar för att fonden har goda förutsättningar att åter nå det uttalade avkastningsmålet på 12 procent. Geopolitikens alla osäkerhetsmoment bör när detta år är slut, i alla fall i sin helhet, se bättre ut. Vi ser fram emot 2019 som i våra ögon är fullt av möjligheter”, meddelar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt

Dec (EUR) Jan-Dec Dec (SEK) Jan-Dec
Fond -16,7 -5,1 -18,1 -3,6
Jmf-index 0,0 -0,1